Sitemap - oversigt over sider Sitemap
Føj til foretrukne Føj til foretrukne
Udskriv denne side Udskriv

 
 

ALZHEIMER

 

Har vitaminer en rolle ved aldersrelaterede sygdomme?

Vi bliver flere og flere ældre. Det er en udfordring for sundhedsvæsen. Skal aldersrelaterede symptomer opfattes som sygdom og behandles med receptbaseret medicin eller kan det forebygges ved livstilsjustering?

Med stigende levealder påvirkes ofte ernæringsstatus: Svækket appetit, tyggeproblemer, reduceret optagelighed af næringsstoffer, væskemangel og ensidig kost. Med stigende levealder opstår sygdomsprocesser vi opfatter som slitage eller det man i udlandet kalder ”Non-communicable Diseases”(NCD), som Hjerte/kar sygdomme, Kræft, Sukkersyge, Demens osv. Det er WHO’s vurdering, at kosten er en vigtig faktor i bestræbelserne på at reducere risikoen [1]. Ifølge Institute of Medicine ”…er god ernæring nøglen til en sund alderdom og god livskvalitet for ældre mennesker” [2].

Undersøgelser viser, at der er behov for tilskud af de fedtopløselige vitaminer D og E. Af de vandopløselige vitaminer er der galt med vitamin C og B – specielt folinsyre mangler i de over 65-åriges kost (se under afsnittet om vitaminer og vitaminlignende stoffer). Specielt efter længerevarende hospitalsophold og anbringelse på plejehjem opstår problemet. Det forstærkes ofte af reduceret mental kapacitet [3].

Nyere studier har vist interessante resultater, men det er med vitamindoser langt over de sædvanlige anbefalede. Vedrørende begyndende senilitet har et studie med tilskud af fiskeolie, vitamin C, vitamin B, folinsyre, vitamin D og -E vist potentiale til at bremse udviklingen af demens [4].

I et randomiseret studie blev det vist med magnetresonans, at det aldersrelaterede hjernesvind med tilskud af daglige doser af 20 mg vitamin B6, 0,8 mg folinsyre og 0,5 mg vitamin B12 gennem 2 år var signifikant langsommere i verum gruppen end i placebo gruppen [5]. Denne effekt var endnu tydeligere i gruppen der samtidig fik fiskeolie [6].

Vitamin E 2000mg daglig gennem 2 år blev ikke alene tålt uden bivirkninger, men de ældre i denne gruppe var mere selvhjulpne end i kontrolgruppen. [7].

Homocystein

Homocystein er en svovlholdig, aminosyre, og et mellemprodukt ved stofskiftet af den livsvigtige aminosyre Methionin. Den er potentielt skadelig og kan måles i blodet.Under normale omstændigheder har kroppen de nødvendige våben til at holde blodkoncentrationen ned på et acceptabelt lavt niveau <12 mcmol/l. Redskaberne er B-vitaminerne B2, B6 og B12 samt det vitaminlignende stof Folinsyre. Mangler vi specielt B12 og Folinsyre [8] på grund af mangelfuld kost hos ældre, kan der opstå irreversible skader på nervesystemet (fx Alzheimer).

Det har været teorier fremme om Homocystein som årsag til blodpropper i hjertet. I mørkefeltmikroskopet kan man se tendensen til blodpropper uger og måneder før de opstår: I forhold til normalt blod, der kan bevare sine røde blodlegemer uskadt i flere timer under mikroskopet, så går hjertepatienternes celler i stykker (hæmolyserer) efter kort tid. Dette kan skyldes flere faktorer, men en af de vigtigste er formentlig forsuringen af blodet. Den aktiverer blodets skadelige bakterier og svækker de røde blodlegemers cellevægge. Her vil det specielt være vigtigt at behandle forsuringen med de nødvendige vitaminer og mineraler.

Tilskud

Vitamin C, E, D, B-kompleks med Folinsyre kan reducere homocysteins skadelige virkning, og forbygge dannelsen af store mængder skadeligt stof.
 
 
 

[1] http://www.who/ 2014 Global Status Report on NCD. Stand: 23.01.2018.

[2] Institute of Medicine (US) Food and Nutrition Board. Nutrition and Healthy Aging in the Community: Work Summary. Washington (DC): National Academies Press (US); 2012.

[3] VolkertD, Chourdakis M Faxen-Irving G et al. ESPEN Guidelines on nutrition in dementia. Clin Nutr 2015; 34: 1052-1073.

[4] Mohajeri MH, Troesch B, Weber P. Inadequate supply of vitamins and DHA in the elderly: implications for brain aging and Alzheimer-type dementia. Review. Nutrition 2015; 31: 261-275.

[5] Smith AD, Smith SM, de Jager CA et al. Homocysteine-lowering by B-vitamins slows the rate of accelerated brain atrophy in mild cognitive impairment: a randomized controlled trial. PLoS ONE 2010; 5: e12244.

[6] Jernerén F, Elshorbagy AK, Oulhaj A et al. Brain atrophy in cognitively impaired elderly: the importance of long-chain omega-3 fatty acids and B vitamin status in a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr 2015; 102: 215-221.

[7] Dysken MW, Sano M, Asthana S et al. Effect of vitamin E and memantine on functional decline in Alzheimer disease: the TEAM-AD VA cooperative randomized trial. Am Med Assoc 2014; 311: 33-44.

[8] Durga J, van Boxtel MP, Schouten EG et al. Effect of 3-year folic acid supplementation on cognitive function in older adults in the FACIT trial: a randomised, double blind, controlled trial: Lancet 2007; 369: 208-216.

 


Til toppen af siden Udviklet af Altero Webdesign i samarbejde med IT-Profil. Vedligeholdes med ADcms