Sitemap - oversigt over sider Sitemap
Føj til foretrukne Føj til foretrukne
Udskriv denne side Udskriv

 
 

BLY (Pb)

Vidste du at

 • Bly er omtalt i historiske beretninger, og Hippokrates skrev både om forgiftningen og dens behandling for over 2000 år siden. I Egypten blev det brugt i kølende omslag og kosmetik.
 • I Romerriget var bly så almindeligt, at det fik betegnelsen "det romerske metal". Det blev brugt i husholdningen til kopper og kar, til fremstilling af farver og som tilsætning til vin! Blyforgiftning er fremført som en medvirkende årsag til Romerrigets fald.
 • Netop på grund af tilsætningen til farver, har der været teorier om at maleren Van Gogh led af blyforgiftning, som forklaring på hans psykiske problemer og sygelighed.
 • At bly er et nødvendigt mineral for nogle dyrearter (bl.a. rotter).
 • For mennesket er blyforurening en sundhedsrisiko.
 • Verdens blyproduktion har ligget på 3 millioner ton årligt. Tidligere blev 10% brugt som tilsætningsstof til benzin, for at undgå en bankende lyd i motoren. Med indførelsen af den blyfri benzin, er denne anvendelse hurtigt aftagende.

Virkning

 • Bly tager ikke del i det normale stofskifte hos mennesker. Som kropsfremmed mineral virker det som en sabotør ved samlebåndet i kroppens kemiske fabrik. Skadevirkningen forstærkes ved samtidig mangel på de rigtige mineraler.
 • Vi har en beskyttelse i tarmen, som reducerer optagelsen af bly og andre tungmetaller, men forurening af grundvandet med rengøringsmidler svækker formentlig beskyttelsen.
 • 90% af blyet løber lige gennem fordøjelseskanalen og udskilles med tarm-indholdet. Det meste af det der bliver optaget, udskilles i urinen.
 • 90% af organismens bly findes i knoglerne, hvor det fortrænger calcium.
 • Blykoncentrationen i knoglerne hos mennesker er steget mellem 500-1000 gange de sidste 150 år, formentlig på grund af forurening.
 • Bly fra knoglerne kan frigives til blodet i perioder med stress.
 • Det ødelægger ledbrusken, forårsager slidgigt og svækker børns tænder.

Forgiftning

 • Der skønnes at årligt 600 000 børn i USA lider af tiltagende blybelastning. Mange af dem viser skader på nervesystemet, og symptomer som opkastning, diaré, brændende mavesmerter, sort afføring, sparsom urinproduktion og bevidstløshed. Der rapporteres om enkelte dødsfald hvert år efter kontakt med blyholdig maling, støv og jord.
 • Der er fundet forhøjede værdier hos hyperaktive, indlæringssvækkede, autistiske, adfærdsforstyrrede og børn ramt af vuggedød.
 • Moderate koncentrationer kan forårsage svækket immunsystem (allergi, infektioner, kræft), ledegigt, nyresygdomme og øget tendens til aborter.
 • Kronisk forgiftning er en snigende lidelse med træthed, hovedpine, blodmangel, svimmelhed, ledsmerter, svigtende hukommelse og en mørk misfarvning af tandkødet.
 • Senfølger er nervebetændelse, styringsbesvær, ufrivillige bevægelser, uforklarlige opkastninger, irritabilitet, synsforstyrrelser, lammelser (dropfod) og nyresvigt.
 • Hjertekarsygdomme ses hyppigere i områder med højt blyindhold i drikkevandet.

Husk

 • Den største forureningskilde i vore dage er formentlig blyforureningen af drikkevandet, eftersom tilsætning af bly til benzin og maling bliver afskaffet.
 • Blodmangel er ofte det første symptom på blyforgiftning. Den er sjælden alvorligt, og karakteriseres af blodforandringer, med mange umodne, røde blodlegemer.
 • Organiske blyforbindelser kan give psykiske forstyrrelser og tendens til kramper.
 • Lerkrukker kan indeholde bly, og er ikke velegnet til sure madvarer.

Findes i

 • Tobak og i relativt store mængder i enkelte vine.
 • Forurenet jord og grundvand.
 • Kan findes i keramik og krystal.
 • Kosmetik.
 • Industriforurening (glasværker, smelteværker, sprøjtegifte, og i batterier).
 • Frisører udsættes for bly ved kontakt med sorte hårfarvningsmidler (blyacetat).
 • Det er ikke kun naboer til motorveje der er udsat for bilernes forurening. På indlandsisen i Grønland er der fundet høje blykoncentrationer der stammer fra luftforurening.

Behandling

Forgiftning med bly og andre tungmetaller behandles med et stof kaldet EDTA. Det dryppes ind i årerne, binder tungmetaller og transporterer dem ud med urinen (se afsnittet om kelation).


Til toppen af siden Udviklet af Altero Webdesign i samarbejde med IT-Profil. Vedligeholdes med ADcms