Sitemap - oversigt over sider Sitemap
Føj til foretrukne Føj til foretrukne
Udskriv denne side Udskriv

 
 

HJERTEPROBLEMER

Mennesket har op i gennem historien været ramt af aldersrelaterede forkalkningssygdomme, men at forkalkningen rammer så mange unge hjerter er et moderne fænomen vi indtil videre ikke har nogen tilfredsstillende forklaring på. Hyppigheden af blodprop i hjertet i den civiliserede del af verden er øget med en faktor 8 indenfor de sidste 40 år, uden at nogen har kunnet forklare hvorfor.

Som beskrevet under afsnittet om carnitin, fremsatte den amerikanske hjertelæge Kern Wildenthal teorien om opvaskemidlernes giftvirkning på hjertet: Hjertemusklen dækker knapt halvdelen af sit energibehov med fedtsyrer som brændstof, medens skeletmuskler fortrinsvis forbrænder kulhydrater. Nogle afspændingsmidler til opvaskemaskin indeholder polyglykol (frostvæske), der svækker hjertets evne til at forbrænde fedt. Tilskud af L-carnitin kan reetablere denne forbrænding. Dyreforsøg har vist, at L-carnitinmangel bidrager til akut og kronisk iltmangel i hjertemusklen. Hos patienter med forkalkning i hjertets kranspulsårer, er der fundet lave koncentrationer af L-carnitin i hjertet, og doser på 1-2 g kunne reducere anfaldshyppigheden af hjertekrampe.

Der er nok at tage fat på, hvis vi vil lave effektiv forebyggelse: højt sukkerforbrug (se afsnittet om forkalkning), forsuring, for lidt motion, mangel på antioxidanter og magnesium, overbelastning med fedt og proteiner (homocystein).

Når vi spiser mere kød end vi har vitaminer til at bearbejde, opstår der skadelige stoffer. Flere af disse er kraftige forharskere, altså det omvendte af antioxidanter. Det ene er for tiden genstand for intensiv forskning. Det hedder homocystein. Den opstår når kroppen forsøger at omdanne aminosyren metionin til den vigtige cystein. Dertil behøver kroppen enzymer og vitamin B6, Hvis en af disse mangler, dannes mellemproduktet homocystein. Det forharsker kolesterolet og gør det giftigt, øger blodpladernes tendens til at klumpe sig sammen og øger risikoen for blodpropper. Mangler vi samtidig folinsyre og vitamin B12, kan vi hellere ikke omdanne homocystein til metionin. Siden man er begyndt at måle homocystein-koncentrationen hos patienter med blodpropper i hjerte, hjerne eller ben, er der fundet en mere direkte sammenhæng mellem homocystein og blodpropper, end mellem kolesterol og blodpropper. Folinsyre er meget ustabilt ovenfor lys, luft og opvarmning. Det kan således ikke tilsættes maden, men selv om alle over 45 år skulle tilbydes 0,4 mg folinsyre dagligt, vil det kun koste 1/10 af udgiften til kolesterolsænkende medicin til risikopatienter.

Den bedste teori om årsagen til blodpropper i hjertet har jeg fundet i isopatien. I mørkefeltmikroskopet kan man afsløre tendensen til blodpropper uger og måneder før de opstår: I forhold til normalt blod, der kan bevare sine røde blodlegemer uskadt i flere timer under mikroskopet, går hjertepatienternes celler i stykker (hæmolyserer) efter kort tid. Dette skyldes flere faktorer, men en af de vigtigste er formentlig forsuringen af blodet. Den aktiverer blodets somatider (kondritter - Enderlein) til rigtige bakterier. Sammen med de i denne bog beskrevne mangler, svækkes de røde blodlegemers cellevægge. Det vil derfor ikke være overraskende, hvis fremtiden kan bevise, at blodpropper er en infektionssygdom, der først og fremmest rammer de røde blodlegemer hos personer der mangler vitaminer og mineraler (se afsnit om isopati, syre/base og forkalkning). Vi må håbe, at skolemedicinen ikke kun vil anbefale behandling med patenterede antibiotika, men også huske at behandle forsuringen med de nødvendige vitaminer og mineraler.

Tilskud

Vitamin E, C og beta-caroten kan reducere homocysteins skadelige virkning, medens vitaminerne B6, B12 og folinsyre kan forhindre dannelsen af dette skadelige stof. Hjertestyrkende virker magnesium, Q-10 og den omtalte L-carnitin (findes indtil videre kun i udlandet).

Husk

  • Syge tænder kan have en dårlig indflydelse på hjertet. Alle 3'ere og 8'ere har refleksbaner til hjertet. Hvis der er problemer med en at disse tænder, vil al behandling kun have midlertidig effekt, indtil tand-fokus er elimineret.
  • Nogle mennesker er særdeles følsomme for tobakkens skadevirkning. Nogle af dem er af samme grund hjertepatienter.
  • Skån hjertet og undgå motion under og lige efter en forkølelse eller infektion. Ofte sidder der virus i hjertemusklen. Det har normalt ingen betydning, men hvis man presser hjertet i denne situation, kan det medføre hjertestop også hos veltrænede.

Til toppen af siden Udviklet af Altero Webdesign i samarbejde med IT-Profil. Vedligeholdes med ADcms