Sitemap - oversigt over sider Sitemap
Føj til foretrukne Føj til foretrukne
Udskriv denne side Udskriv

 
 

HOVEDPINE

DEFINITION
Hovedpine defineres som en smerteoplevelse af vidt forskellig karakter og årsag, lokaliseret til hovedet. Her vil jeg gennemgå den akutte og kroniske form, hvor årsagen ikke er en alvorlig sygdom i selve hjernen (hjernesvulst, hjerneblødning eller blodprop i hjernen).
 
HJERNEN
Hovedpine har plaget og fascineret mennesker til alle tider. Smerter så nær hjernen, vor følsomme computer, kan forståeligt nok udløse bekymringer, for det er ikke en helt almindelig computer vi besidder. Processor, RAM- og harddisk-kapacitet får selv den største pc til at blegne. Selv om den kun vejer et par kilo, med en overflade på størrelse med et skakbræt består den af 25 milliarder chips, eller hjerneceller, og 1 million km ledning, nok til at nå 25 gange rundt om jorden. Den kan fungere på lavenergi, svarende til ca. 15 watt. Det samlede antal lodninger, eller synapser, svarer til antallet af stjerner i hele mælkevejen, ca. 10 000 milliarder. Selv om hjernen er beskyttet af en "vandgrav", blod-hjerne barrieren, bliver den ramt af sygdomme. I de Skan­dinaviske lande sluger hjernesyg­domme ca. 1/4 af de samlede sundhedsud­gif­ter. Talmæssigt er hovedpine den hyppigste lidelse.
 
FOREKOMST
Hovedpine er en folkesygdom, der i Danmark kræver medicinsk behandling af 250.000. 10 % af befolkningen har hovedpine en eller flere gange om ugen, uden at man kan påvise nogen egentlig årsag ved traditionelle tests. Befolkningsundersøgelser har vist at ca. 100.000 danskere har hovedpine på grund af et overforbrug af den traditionelle behandling, smertestillende medicin. Man skønner at hovedpine koster samfundet ca. 3 mia. kroner, primært i form af tabte arbejdsdage.
 
HISTORIK
Fra den berømte Ebers-papyrus fra 1550 f. Kr. ved vi, at oldtidens ægyptiske læger havde gjort mange og vigtige opdagelser ved sygesengen, men heller ikke de kendte noget effektivt middel mod hovedpine. Generelt blev sygdomme regnet for en straf påført mennesket af guderne. Det var derfor naturligt, at prøve at helbrede hovedpine med bønner, besværgelser og magi.
 
TREPANATION
Kirurgernes foretrukne behandlingsmetode var trepanation. Det vil sige, at man borede hul i kraniet, for at lukke onde ånder ud. Det blev brugt som behandling både for hovedpine og mentale forstyrrelser. Fund flere steder i verden viser, at metoden var udbredt. De ældste danske fund er over 5000 år gamle. Hippokrates afviste, som den første, allerede 400 år f. Kr. at sundhed og sygdom styres af guder og dæmoner: ”Lykke og glæde, men også sorg, smerte og tårer kommer fra hjernen, og kun fra hjernen.” Han regnes for den moderne lægekunsts fader.
 
ÅRSAGER
En af de almindelige årsager til den almindelige hovedpine er et misforhold mellem den mentale og den kropslige træthed. Det vil med andre ord sige stress. Hovedpine kan ofte sammenlignes med den røde lampe der lyser, når man har overskredet en biologisk grænse og der kommer ubalance i det indre miljø (læs mere under afsnittet om ”Syre- basebalancen”).
Ømme tyggemuskler på siden af kraniet og i tindingen tyder på en overanstrengelse, der ofte skriver sig fra spændinger i kæben. Ofte er årsagen, at man skærer tænder om natten medens man sover. Hvis vi ved opøvet koncentration kan slappe musklerne af idet vi falder i søvn, vågner vi friske og udhvilede uden hovedpine.
 
TÆNDER
Nogle hævder at kronisk hovedpine i 80 % af tilfældene helt eller delvist skyldes lokale betændelsesprocesser og forandringer i tænder og kæbe, specielt i området svarende til visdomstænderne, 6’ere og 5’ere i overmunden.
 
ELEKTROSMOG
Mobiltelefoner og arbejde foran computerskærmen kan udløse hovedpine hos mennesker, der er følsomme for elektromagnetisk påvirkning. Patienter og kolleger har berettet, at deres hovedpine først forsvandt, da de prøvede en chip med bioresonans, udviklet af amerikanske forskere. Teorien går ud på, at man svækker den skadelige bølge med en modsat rettet bølge med samme frekvens. Den videnskabelige dokumentation er tynd, men hvis den ikke virker får man pengene retur (forhandles under navnet QLink).
 
FARESIGNALER
Dobbeltsidig hovedpine med kvalme, der ikke forbedres af to hovedpinepiller, bør undersøges hos læge, specielt hvis den optræder flere gange indenfor 2 måneder og tilsyneladende uden grund. Det samme gælder daglig morgenhovedpine med kvalme og opkastninger uden andre sygdomstegn, der ikke forsvinder efter 1 uge.
 
Tilskud
Vitamin C, E, B6, B3, muslingeolie (omega-3 og -6 fedtsyrer), calcium + magnesium, krom, natron og biloba, kan have en lindrende og forebyggende effekt (se afsnit om syre/base balancen, stress, og motion).

Til toppen af siden Udviklet af Altero Webdesign i samarbejde med IT-Profil. Vedligeholdes med ADcms