Sitemap - oversigt over sider Sitemap
Føj til foretrukne Føj til foretrukne
Udskriv denne side Udskriv

 
 

 

Præsentation af Vitamindoktor og  
speciallæge i almen medicin, Knut Terje Flytlie.
 

 
Læge Knut Terje Flytlie er født 1944 i Hommelvik, en lille norsk landsby nord for Trondheim. Han voksede op i nær kontakt med naturen og fik tidligt interesse for livsstilens betydning for sundheden. Allerede i folkeskolen var han fast besluttet på at blive læge.
 
Lægeuddannelsen
Fra Trondhjems Katedral­skole gik turen 1964 til Johannes von Gutenberg universitetet i den tyske by Mainz ved Rhinen. Efter eksamen 1970 fik han sin kliniske erfaring på sygehuse i Danmark, praktiserede for sygesikringen som speciallæge i almenmedicin i 15 år og som flyvelæge for Statens Luftfarts Væsen. 
Efter en studierejse til USA i 1988 har han, i endnu videre udstrækning end tidligere, anvendt biologiske principper i sit daglige arbejde med patienter på Læge Flytlie's Privatklinik, Gludsmindevej 39 i Vejle, telf. 75726090. Studier i Europa og diplomuddannelse i USA, kombineret med den basale, medicinske uddannelse, har givet ham inspirationen til at bekæmpe årsagerne til patientens sygdom, arbejde tværfagligt og receptfrit. Denne arbejdsmetode var ny både for kolleger og myndigheder i Danmark, men efter en gennemgang af klinikkens materiale skriver Sundhedsstyrelsen i brev af 21. marts 2013 blandt andet: "Sundhedsstyrelsen har nu gennemgået det ønskede materiale, og finder at Deres journalføring lever op til kravene i gældende lovgivning og regelsæt. Sundhedsstyrelsen har heller ingen kommentar til Deres behandling."
Dette blev senere bekræftet af tilsynschef Anne Mette Dons over for Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin ved et møde i Sundhedsstyrelsen.  
 
Læge Flytlie har i en årrække haft sin egen lægespalte i et norsk ugeblad og har holdt mange kurser og foredrag om sundhed i ind- og udland. I 4 år havde han sit eget TV-program, et direkte spørgeprogram om sundhed. Han er medstifter og tidligere formand for ”Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin” bestående af 60 læger, tandlæger og andre akademikere (dyrlæger, biologer) med interesse for funktionelle behandlingsprincipper. Han var med i initiativgruppen for etableringen af skandinavisk netværk for komplementær medicin, og har undervist praktiserende læger i alternativ medicin på Den Almindelige Danske Lægeforeningens kurser.
 
HUMANITÆRT ARBEJDE
1975-77 Medlem af "Round Table" Grindsted. 1976 Hjerteforeningen, lokalformand i motionsklubben indtil 1990, løbetræning hver søndag formiddag. 1977 Medlem af "Lions Club", Vejle. 1984 Præsident for "Lions Club" Vejle. 1984 Første formand og grundlægger af "Lions Center" Vejle. 1987 Hjerteforeningens lokalformand i Vejle. 1990-94: Har i perioden holdt foredrag 4-6 gange pr. måned for serviceklubber og foreninger i Syd- og Sønderjylland om sundhed og  livsstil. 1992-94 I vinterhalvåret månedlige foredrag om sundhed og forebyggelse på Center-Klinikken i Vejle 1994-97: Foredrag i ældreklubber og enkelte arbejds- pladser om kost, livsstil og ikke farmakologisk behandling af hjerte og kredsløbssygdomme.
 
Vitaminrevolutionen
Hans erfaringer blev tilgængelige i bogen om kost, livsstil, vitaminer og mineraler med titlen  "Vitaminrevolutionen." Den udkom i Norge i 1996 og i Danmark på forlaget L&R, Fakta, den 1. marts 1998. Den er oversat til svensk og finsk, og er solgt i mere end 150.000 eksemplarer. Nu udsolgt fra forlaget.
 
Trilogien
Den 7.6.2004 udkom efterfølgeren, en trilogi under overskriften "Lægens Guide til Naturlig Sundhed" på forlaget People'sPress: 
"Mad som medicin og Blodtypekost,"
"Vitaminer og Mineraler" og
"Når Naturen Helbreder."
Her finder du opdateret viden om sundhedsfremmende egenomsorg fra ind- og udland. Se en kort beskrivelse af bøgerne her på siden under "Bogen". 
 
Den 11. september 2012 udkom i Norge og Finland. Journalist og forfatter Edda Espeland har interviewet Knut og patienter, og skrevet patienthistorier.   

Informationsdatabase
En stor del af bogen "Vitaminrevolutionen" ligger her på sitet: www.vitamindoktor.dk
Formålet med denne informationsdatabase er at lette adgangen til sundhedsfremmende information og øge interessen for biologisk tankegang i sundhedsvæsenet. Her kan du få svar på spørgsmål om de fleste emner. Du kan også komme i kontakt med læge Flytlie her i "VIP-brevkassen".

Blodtypekost
Læge Flytlie har mange års erfaring med individuel kostvejledning. Han har været konsulent og skrevet forord til bestselleren ”Spis efter din blodtype. Blodtypediæten” og den tilhørende bog ”Lav mad efter din blodtype” på samme forlag. I sine mange foredrag fortæller han bl.a. om sine erfaringer fra klinikken med individuel behandling og den forskning og de principper der ligger til grund.

Ikke kommerciel sundhedsportal
Da Vitamindoktor's sundhedsportal blev søsat i 1996, var intentionen en ren informationsdatabase. Var der spørgsmål man ikke kunne finde svar på i søgedatabasen, kunne man under menupunktet ”DebatForum” gratis og ganske anonymt stille sine spørgsmål og få svar fra Vitamindoktor.  9 år senere måtte vi konstatere, at tiderne havde ændret sig. Idealismen fik i en periode trange kår, da en gruppe embedsmænd i begyndelsen af 2005 indførte censur af flere informative hjemmesider om sundhed og egenomsorg. De uddelte bødeforlæg blandt andre til Radiodoktoren og truede med lukning af flere hjemmesider. Begrundelsen var angiveligt, at disse sider var kommercielle og lovpriste navngivne naturpræparater. Den egentlige baggrund kender vi ikke. "DebatForum" blev herefter afløst af en lukket "VIP-brevkasse". Radiodoktoren blev senere frikendt og fik dommerens ord for at det ikke var strafbart at nævne præparatnavne på naturmedicin.

 
VIP Vitamindoktor                                                                                                                       
I et forsøg på at forebygge problemer i denne sundhedsportal, kan interesserede for et årligt kontingent på kr. 400 komme i direkte og anonym kontakt med Vitamindoktor via VIP-brevkassen, få udvidet adgang til informationsdatabase med mange informationer fra bøgerne, mulighed for onlinekonsultationer med adgang til Vitamindoktors spørgeskema og til VIP-shoppen. De besøgendes data er fortrolige og ikke tilgængelige for andre. De handles ikke videre til tredjemand. Vi vil skåne de besøgende for sponsorer og bannerreklamer. Vitamindoktor er og bliver en uafhængig sundhedsportal med et eneste formål: At bidrage til sundhedsfremmende egenomsorg og bedre livskvalitet. 
 
Juridiske forhold
Dette er vigtige forhold som du bør læse inden du anvender denne database.
Læs mere om rettighederne her.
 
 
Se også videoen på denne adresse: www.youtube.com/watch?v=u0qgxXut1ds.
 
 
 

CURRICULUM VITAE

Knut Terje Flytlie

PERSONLIGE DATA

Født den : 1. juli 1944

Fødested : Hommelvik N-7550, Norge.

Nationalitet : Dansk statsborger siden 1977.

Ægtestand : Gift siden 11. oktober 1969 med Jette Mindedahl Flytlie, født den 3.2.1950.

Børn : Mads Henrik F. 070372,

Mette Marlene F. 100374

Søren Stoustrup F. 191179

og 11 børnebørn.

Militær : Det norske forsvar (1966, nr. 54309/64).

Hobbies : Motionsløb, ridning, skisport, faldskermsport, svæveflyvning, musik (slag- tøj).
 

ADRESSE

Privat : Gludsmindevej 39

7100 Vejle.

Klinik : Center-Klinikken

Gludsmindevej 39

7100 Vejle.

Telefon : 75726090.

e-mail : admin@flytlie.dk

 

UDDANNELSE

Folke- og Realskole i Hommelvik, Norge, 1951-61.

Studentereksamen ved Trondheims Katedralskole, Trondheim, Norge, 1964.

Die Ärztliche Ptüfung, Johannes Gutenberg Universität, Mainz, Vest-Tyskland, 1971 (med højeste karakter i gennemsnit).

Dansk tillægseksamen og autorisation som dansk læge, 1972.

Praktiserende læge 1975 efter hospitalsuddannelse: Tarm Sygehus 1971-72, Herning Sygehus røntgen afd. ½ år, Børneafd.1973-1975, Vejlefjord Hospital ½ år.

Flyvelægeautorisation, Flyvemedicinsk Klinik, Rigshospitalet, 1979.

Certificate of Aviation Medicine, 1990.

Diplomate in Preventive Medicine and Chelation, USA. Uddannelsesforløb over 3 år med teoretiske kurser, praktik, skriftlig og muntlig eksamen, 1991.

Medlem af "Forening af speciallæger, FAS" 1992.

"Registered Clinical Investigator, Food and Drug Administration (FDA)" USA, 31. oktober 1993.

Speciallæge i almen medicin 1994.

Recertifisering af det amerikanske speciallæge- diplom (hvert 5. år) 1997.
 

HOSPITALSFORLØB

1971-72 Tarm sygehus, medicinsk/kirurgisk/gynækologisk-obstetrisk afdeling.

1973 Vejlefjord sanatorium, psykiatrisk afdeling.

1973-75 Herning sygehus, pædiatrisk afdeling og 3 måneder røntgenafdeling.

 
PRAKSISFORHOLD
1975-77 Kompagniskabspraksis og amanuensis i Grindsted, hvor han satte lokal efteruddannelse i system. 

1977-90 Solopraksis i Vejle under Sygesikringen.

1990-92 Leder af Kursted Gram A/S, Sønderjylland.
1993-2017 Privatpraksis i Vejle.
 
NUVÆRENDE BESKÆFTIGELSE
Fra 1.10.1992-2017 privatpraksis i Vejle.
Holder mange foredrag om sundhed og sygdom.
Siden ultimo december 2018 gået på pension. 
 

NATIONALE FAGLIGE ORGANISATIONER

Den almindelige danske lægeforening.

Forening af speciallæger.

Dansk flyve- og dykkermedicinsk selskab.

Dansk selskab for akupunktur.

Dansk selskab for manuel medicin.

Dansk selskab for orthomolekylær medicin (medstifter).
 

INTERNATIONALE SELSKABER

American college of advancement in medicin.

American board of chelation therapy (Diplomate).

Svenska läkares förening för biologisk medicin.

Gesellschaft der Ärzte für Erfahrungsheilkunde.

Deutsche Gesellsschaft für Onkologi.

The Nordic Antioxidant Research Society (medstifter).

Scandinavian Board of Chelation Therapy (medstifter).
 

FAGLIGE TILLIDSPOSTER

Medlem af lægekredsforeningens praksisudvalg 1981-86.

Medlem af praktiserende lægers repræsentantskab 1984/85.

Praktiserende lægers repræsentant i lægekredsforeningen 1984/86.

Praktiserende lægers repræsentant i Vejle Amts samarbejdsudvalg 1984/86.
 

NATIONALE KURSER

1772 København, Dansk tillægseksamen.

1973 Odense, Kursus i almenmedicin.

1974 Ålborg, Kursus i idrætsmedicin.

1975 Esbjerg, Kursus i Hudsygdomme.

1976 Esbjerg, Allergiske sygdomme.

1977 Århus, Asthma bronchiale.

1977 Århus, Ryg- og skulderlidelser.

1977 Esbjerg, Asthma br. og immunol. sygd.

1977 Århus, Kursus i manuel medicin I.

1978 Vejle, Kursus i elektrokardiografi.

1978 Vejle, Allergisymposium.

1978 Århus, Kursus i manuel medicin II.

1979 Århus, Kursus i fysiurgi og fysiurgisk beh.

1979 København, Kursis i flyvemedicin.

1980 Århus, Kursus i medicinsk allergologi.

1980 Vejle, Allergisymposium.

1981 Århus, Kursus i løbetræning.

1981 Århus, Kursus i sundhedspædagogik.

1981 Vejle, Allergisymposium.

1982 Tørring, Kursus i manuel medicin III.

1982 Vejle, Kursus i mykologi.

1982 Vejle, Allergisymposium.

1982 Århus, Kursus i akupunktur.

1982 Middelfart, Kursus i neurologi.

1982 Ålborg, Kursus i akupunktur.

1982 Århus, Kursus i akupunktur.

1983 Vejle, Kursus i samtaleterapi.

1983 Vejle, Allergisymposium.

1984 Århus, Kursus i sundhedspædagogik.

1984 Middelfart, Pressekursus for tillidsmænd.

1984 Vejle, Kursus i elektrokardiografi.

1984 Rungstedgaard, Amtskommunal planlægning.

1985 Kolding, EDB-kursus (EDB install. 1988).

1985 Vejle, Allergisymposium.

1986 Vejle, Kursus i mykologi.

1987 Århus, Kursus i neurologi.

1987 Århus, Kursus i kardiovaskulære sygdomme.

1987 Vejle, Allergisymposium.

1988 Vejle, Lederkursus.

1988 København, Fysisk aktivitet og sundhed.

1988 Diget sundhedshøjskole, Tverfagligt Sundhedsarb. 1988 Vejle Amt, Samordning i Sundhedsvæsenet.

Projektgruppe 18: Reducere amputationer på Vejle Sygehus: EDTA-behandling af kredsløbsforstyrrelser. Dobbeltblindforsøg i samarbejde med overlægerne Hartling og Thyregod, Vejle Sygehus.

Projektgruppe 9: Kost og motion.

1989 Vejle Amt. Samordningsprojekterne fortsætter.

1989 Vejle Amt, Medicinværksted.

1990 København, Kursus I og II i flyvemedicin med eksamen: "Certificate of Aviation Medicine".

1992 Fredensborg, Kursus i flyvemedicin.

1993 Skrydstrup, Kursus i flyvemedicin.
1994 Fåborg, Kursus i flyvemedicin.

1995 Randers, Kursus i flyvemedicin.

1996 Køge, Kursus i flyvemedicin.

1997 Bornholm, Kursus i flyvemedicin.

1998 Gl. Vrå, Kursus i flyvemedicin.

1999 Helsingør, Europæisk flyvemedicinsk kongres.

1999 Helsingør, Kursus i flyvemedicin.

2000 Tønder, Kursus i flyvemedicin.
 

INTERNATIONALE KURSER

1988 Karlsruhe, Vest-Tyskland. Therapie-Woche. Erfahrungsheilkunde.

1988 New Orleans, USA. Kursus i Orthomolekular medicin (kelationsbehandling, vitaminer og mineraler).

1989 Baden-Baden, Vest-Tyskland. Erfahrungsheilkunde, Vitaminen und Minerale.

1989 Dubrovnik, Jugoslavien. Training of teachers in general medical practice.

1990 Anaheim, USA. Frie iltradikaler og kelationsbehandling. Bestået skriftlig eksamen (diplomate).

1991 Geilo, Norge. Stiftende generalforsamling:

"The Nordic Antioxidant Research Soiciety, NASR".

1991 Reno, USA. Arteriosclerose/Atherosclerose.

1992 København, 7. Int. Symp. on the Biomedical and clinical Aspect of Coenzym Q.

1992 Stuttgart, Vest-Tyskland. 6. Stuttgarter Immuntherapie-Symposium: Rezidiv- und Metastasenprophylaxe.

1992 Rostock, Tyskland. 1. Rostocker Symposium:

"Antioxidantien in der Prophylaktischen und Kurativen Medizin".

1992 Baden-Baden, Tyskkland. Medizinische Woche: Onkologi.

1992 Milano, Italien. 2. International Congress of

"Orthomolecular Medicine".

1993 Houston, USA. "Molecular Duality of Oxygen and Degenerative Disease: Strategies for Disease Reversal and Health Promotion."

1993 Stockholm, Sverige. 8. Int. Symp. on the Biomedical and Clinical Aspects of Coenzym Q.

1994 Mineapolis, USA. "Cutting Edge Science in the Clinical Practice".

1995 Baden-Baden, Tyskland. "Medizinische Woche 28.10.-4.11.1995"

1995 Hannover, Tyskland. Kursus I til diplomuddan- nelse i "Orthobiologisk Medicin (Bechamp)", 16.-17.12.95.

1996 Hannover, Tyskland. Kursus II til diplomud- dannelse i "Orthobiologisk Medicin (Bechamp)", 8.-9.6.96.

1997 Tampa, USA. "Disorders of the Immune System - A Comprehensive Perspective".

1997 Studietur til "Paracelsus Klinik", Lustmühle bei St. Gallen, Schweiz.

1998 Phoenix, Arizona, USA. “Cardiovascular Disease in the 21. Century.”

1999 Baden-Baden, Tyskland. Medizinische Woche 29.10.- 05.11.99.
 
ARRANGEMENTER
1974 –75 Pædagogseminaret i Ikast: Underviser i hygiejne og sundhedslære.

1975 - 1977 Etablering af 12-mands forening med månedlige efteruddaannelsesarrangementer i Grindsted.

1985 Symposium i lungesygdomme i samarbejde med Draco.

1987 - 1992 Stævnelæge for Kaptain Jespersens Stav- gymnaster.

1990-92 Åbent hus arrangementer på Kursted Gram.

1992 Trondheim, Norge. Foredrag for patientforening: "Kost og livsstils betydning i sygdomsprofylaksen."

1992-94. Center-Klinikken, Vejle. Månedlige arrangementer åben for alle om sundhed og forebyggelse.

1997 Underviser på de årlige kurser for helsekost- personalet i Norge.

1997 "Health trends 200", New approaches for longevity. Arrangeret af vor forening: Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin.

1997 "Mineraler i hverdagen". Foredragsturne i de 3 største byene i Norge, for ansatte i helsekostforret- ninger.

1998 Bergen, Norge. Underviser på ”Nature’s” kongres.

1999 Oslo, Norge. Underviser på ”Nature’s” kongres.

2000 Stockholm, Sverige. Underviser på ”Nature’s kongres.

2000 Porsgrunn, Kursus for hjemmesygeplejere i Norge.

2000 og 2001 Mange foredrag om ”Blodtypediæten.”
2006-8 Underviser på Lægeforeningens udenlandske kurser i Alternativ medicin.
 

ARBEJDER

1989 "Tiedemanns guldæg og lægernes omdømme." Ugesktift for læger (ros til Vejles Amtsborgmester).

1990 "A preliminary study of minerals and trace elements in the danish diets by the duplicate portion technique." Antaget til publicering i USA.

"Forekomsten af magnesiummangel i en almenpraksis, målt ved atomabsorptionsspektrometri af fuldblod." Ikke offentliggjort.

1990-1992 Diverse kursusreferater.

1991 "Q-10 - Ubiqinon, Cellernes Kraftværk." Første danske bog om coenzym Q 10, ubiqinon.

1991 "Q-10, Din krops brændstof. Den naturlige vej til en stærkere krop og et længere liv." Senere oversat til tysk, engelsk, svensk, spansk, hollandsk norsk og finsk. Siden 1975 skrevet mange populærvidenskabelige    artikler om hjerte/kredsløbssygdomme, asthma/allergi, kost, motion og livsstil.

1992 Deltaget i den faglige debat i Ugesktift for læger.

1992 Vejle kommune: Undersøge muligheden for opret- telse af "Center for komplementær medicin" i Vejle.

1992 "Kostens betydning i sygdomsprofylaksen." Ikke offentliggjort.

1993 "Benefits of EDTA Chelation Therapy in Arteriosclerosis: A Retrospective Study of 470 Patients." J Advancement in Medicine, 6 (3) 1993 161- 73. I samarbejde med Claus Hancke.

1993 EDTA-Rapport til Vejle Amt.

1994 Clinical Investigator (FDA,USA):"Short and Long Term Clinical Safety Study of EDTA and Hydrogen Peroxide."

1995 "EDTA - En medicinsk løsning på et kirurgisk problem." Ufl.

1995, Geilo, Norge. Norske karkirurgers årsmøde: "EDTA-behandling - Alternativ Medicin?"

1995, Behandling af reumatoid artrit med alkalisk vand (koral-kalcium), pilotprojekt 1996.

1996 "Vitaminrevolutionen". En bog om egenomsorg ved hjælp at kost, vitaminer, mineraler og livsstil, Hilt & Hansteen, Norge.

1998-2002 Formidling af lægestof med egen side i det norske ugeblad ”Familiejournalen Allers.”
1998 "Vitaminrevolutionen" oversat til dansk, svensk og finsk.
2004 "Vitaminer og mineraler", "Mad som Medicin" og "Når naturen helbreder" udkommer på forlaget People's Press, sælger fortsat.
2012 "Nye Vitaminrevolutionen" udkommer i Norge på forlaget Capplen Damm, sælger fortsat.
2017 Opdateret udgave af "Nye Vitaminrevolutionen".
 

HUMANITÆRT ARBEJDE

1975-77 Medlem af "Round Table" Grindsted.

1976 Hjerteforeningen, lokalformand i motionsklubben indtil 1990, løbetræning hver søndag formiddag.

1977 Medlem af "Lions Club", Vejle.

1984 Præsident for "Lions Club" Vejle.

1984 Første formand og grundlægger af "Lions Center", et mødested for ensomme ældre Vejle.

1987 Hjerteforeningens lokalformand i Vejle.

1990-94: Har i perioden holdt foredrag 4-6 gange pr. måned for serviceklubber og foreninger i Syd- og Sønder-Jylland om sundhed og livsstil.

1992-94 I vinterhalvåret månedlige foredrag af udefra kommende foredragsholdere (bl.a. ombudsmanden) om sundhed og forebyggelse på Center-Klinikken i Vejle.
1994-97: Foredrag i ældreklubber og enkelte arbejdspladser om kost, livsstil og ikke farmakologisk behandling af hjerte og kredsløbssygdomme.

2004-2008 TV-læge på TV Midt/Vest.

2012-2013 TV-læge på TV-Syd.
 


Til toppen af siden Udviklet af Altero Webdesign i samarbejde med IT-Profil. Vedligeholdes med ADcms