Sitemap - oversigt over sider Sitemap
Føj til foretrukne Føj til foretrukne
Udskriv denne side Udskriv

 
 

FEDT

Fedt er forudsætningen for at vi kan kolde os i live. Det anvendes som byggemateriale i cellernes vægge og skillerum. Uden fedtstofferne ville vores celler være utætte og falde fra hinanden. De sunde fedtstoffer gør det muligt at transportere næringsstoffer gennem cellevæggen uden af indholdet ryger ud. Fedt er fællesbetegnelsen for en gruppe stoffer, der både er livsvigtige og potentielt giftige. De indvirker forskelligt på kroppen alt efter deres kemiske sammensætning. Vi dækker ca. 35 % af vores energibehov ved at spise fedt.

Vores viden om betydningen af fedt i sundheds­sammenhæng er af relativ ny dato. Det indgår som energikilde og som beskyttende lag rundt om vigtige orga­ner. I vores kost finder vi mange forskellige typer fedt: dyrisk fedt, plantefedt, mættet og umættet fedt, flydende i olier og i fast form. I Skandinavien er problemet ikke, at vi spiser for meget fedt, som eksempelvis i USA. Problemet er snarere, at vi spiser det forkerte fedt. Offentlige kampagner gennem mange år har sat forbruget ned. De har også medvirket til at give fedt et dårligt ry i sundhedssammenhæng. Jeg ser en del patienter, særligt unge kvinder, der mangler fedt i deres blod. De fryser altid. Også om sommeren. Nogle fedtstoffer er livsvigtige og har en vitaminlignende status i kroppen. Lad os se lidt nærmere på, hvad fedt er, og hvordan det kan give os sundheden tilbage og varme i kroppen.

Hvad er fedt?

Der findes mange forskellige fedtstoffer i vores fødevarer (steroler, fosfolipider, eikosanoider), men langt den største gruppe udgøres af det fedt vi kan se på det kød vi køber hos slagteren, de såkaldte triglycerider. Det er denne gruppe, der i daglig tale forbindes med begrebet fedt. Som ordet antyder, er dette en esterforbindelse mellem alkoholen glycerol og 3 fedtsyrer. Disse fedtsyrer er afgørende for triglyceridernes store variation og sundhedsmæssige betydning, som det fremgår af billedet nedenfor. Når vi i laboratoriet måler blodets fedtindhold, taler vi om blodets indhold af triglycerider. Kolesterol er i denne forbindelse nok det mest omtalte fedtstof i blodet (se nedenfor).

Mættet og umættet fedt.

Mættede fedtsyrer

Disse fedtsyrer tilføres gennem føden når vi spiser kød. Kroppen kan også selv lave mindre mængder i lever og fedtvæv. Den energi organismen ikke har behov for her og nu, bliver gemt til en senere lejlighed i form af fedt. Det er mere stabilt end kul­hydrater. De mest kendte mættede fedtsyrer er palmitinsyre og stearinsyre (i eksempelvis smør og palmeolie). De er relativt stabile og forharsker derfor ikke så let under madlavningen. Mættet fedt bliver stift i køleskab.

Umættede fedtsyrer

Her skelner vi mellem enkelt- og flerumættede. De enkelt- eller monoumættede fedtsyrer har én dobbeltbinding i sin kemiske struktur i modsætning til de mættede, der ingen har. Ved hjælp af enzymet delta-9-desaturase kan organismen selv lave denne type fedtsyre af mættede fedtsyrer. Den mest kendte er oliesyre lavet af stearinsyre.

Flerumættede fedtsyrer

Denne gruppe fedtsyrer repræsenterer de mest interessante i sundhedsmæssig sammenhæng. Disse fedtsyrer er livsvigtige for os mennesker, da vi ikke selv kan producere dem. De har en vitaminlignende status i kroppen. Vi kalder dem essentielle. Planter er i stand til at forædle den monoumættede oliesyre til den flerumættede linolsyre (modersubstansen til omega-6 fedtsyrer) og alfa-linolensyre (modersubstansen til omega-3 fedtsyrer). Flerumættet fedt beholder sin bløde konsistens i køleskab. I øvrigt har forskningen vist, at de fedtstoffer vi finder i de livsvigtige cellestrukturer, mitokondrierne, er flerumættede fedtsyrer, der stammer fra planteriget.

FEDT I KOSTEN

Sundt

Dårligt

Skadeligt

Fiskeolie, Omega-3, EPA,

For meget fedt ved svækket leverfunktion 

Hydrogeneret (hærdet) og

DHA, Planteolie, Omega-6,

og ved mangel

oxideret (forharsket) fedt

CLA, Olivenolie, Omega-9

på vitamin E

eller Vitamin E mangel.

Det øgede forbrug af fedt er blevet sat i forbindelse med øget forekomst af kræft og forkalkning, men det er nok ikke hele sandheden. Et godt eksempel er Kreta. Her spiser man mere fedt og ryger lige meget, men lever i gennemsnit 5 år længere. De får i modsætning til os næsten udelukkende sit fedt fra olivenolie og plantefedt fra de mange grøntsager de spiser. Deres salatplante Portulak indeholder vigtige fede syrer som alfa-linolensyre. Kød fra dyr der står i stalden hele året indeholder ca. 30 % fedt, i modsætning til kød fra vilde dyr, der indeholder ca. 5 % fedt. Dertil kommer, at fedtet fra disse dyr indeholder 5 gange flere sunde, flerumættede fedtsyrer. Deres kød er derfor tillagt en kræftbeskyttende effekt.

De essentielle fedtsyrer (EFA)

Disse essentielle fedtstoffer har vigtige opgaver:

1) Anvendes som byggemateriale i de såkaldte membraner, der danner cellernes vægge og skillerum.

2) Er råstof til produktionen af vævshormoner (prostaglandi­ner, leukotriener o.a.), de såkaldte eikosanoi­der (en slags superhormoner der menes at være de første hormonlignende stoffer i de primitive organismer i urhavet). Det er lokalt virkende stoffer, der i løbet af sekunder kan ændre vævenes tilstand.

Omega-3 fedtsyre, Alfa-linolensyre (ALA)

Dette fedtstof findes i alger, plankton og grønne plantedele. Den menneskeli­ge organisme har en meget lille kapacitet til at forvandle ALA til de virksom­me, afledte syrer (eicosapentaensyre-EPA og docosahexaen-syre - DHA). EPA og DHA findes i fisk, fiskeolie og havpattedyr. Nettoeffekten af tilskud med omega 3 fedtsyrer er øget produktion af karudvidende stoffer, samt reduktion af kapillærernes følsomhed for stresshor­moner (adrenalin og noradrenalin). Dette kan være noget af for­klaringen på, hvorfor fiskeolie giver varme hænder og fødder og sænker blodtrykket. Her ligger tilsyneladende løsningen for de unge kvinder, der ikke kan holde varmen, som jeg beskrev i indledningen. En speciel heldig kombination af disse fedtsyrer er fundet i den New Zealandske grønlæbede musling. Den indeholder ca. 30 forskellige fedtsyrer af omega-3 typen og har været anvendt af lokalbefolkningen i århundreder til behandling af gigt, tarmbetændelse og hudsygdomme.
Flere undersøgelser viser, at fede fisk og Omega-3 fedtsyrer reducerer risikoen for aldersbetinget svækkelse af synet: Aldersbetinget Makula Degeneration, AMD ( Merle, B.M.J. et al.: High concentrations of plasma n-3 fatty acids are Associated with decreased risk for late age-related macular degeneration J.Nutr.2013; 143: 505-511.

Omega-6 fedtsyre, Linolsyre (LA)

Denne planteolie er råstof for spændende forbindelser, med afgørende betydning for vores sundhed. Komplicerede enzymreaktioner (delta 5- og delta 6-desaturase) afgør om vi er i stand til at producere de gode vævshormoner der giver varme hænder og fødder (prostaglandin E1, E3,-4 og prostacyclin) eller om vi må nøjes med de skadelige (prostaglan­din E2, leukotrien og tromboxan) der giver kulde i kroppen. For at omdanne linolsyre (LA) til den helsebringende gammalinolensyre (GLA) kræves der rigelige mængder enzymer (delta-5 og -6 desaturase). Disse enzymers effektivitet kan hæmmes af flere forskellige faktorer..


Faktorer der svækker delta 5- og 6-desaturase

· Stigende alder
· Kost med højt indhold af mættet fedt
· Alkohol
· Insulin (højt sukkerindtag)
· Tobak
· Stress
· Sygdom
· Mineralmangel (magnesium og zink)
· Fejlernæring (vitamin B6 mangel)
 

Har du flere af disse enzymhæmmende faktorer, bør du kun tage omega-3 fedtsyre som kosttilskud og vente med omega-6 i større doser.

Den kendsgerning, at dårlig livsstil giver skadelige vævshormoner, er formentlig baggrunden for mange menneskers ubehag og årsag til mange frustrerende kontakter til sundhedsvæsenet. Det kan være svært at forklare lægen, hvad der er galt, når det hele gør ondt.

Lunten til alle uheldige reaktioner er kort, når kroppen har for mange af de dårlige vævshormoner. Vi får let overbelastningssymptomer som museskader, golf- og tennisalbuer og smertetærskelen bliver lav. Det er vist i dyremodeller, at en kost rig på linolsyre (omega-6) øger dannelsen af den skadelige arakidonsyre og reducerer mængden af det gode, karudviden­de vævshor­mon prostag­landin E3, mens det dårlige, karkrampende pro­staglandin E2, kun hæmmes i let grad. Også hos mennesket er der holde­punkter for, at en kost rig på omega-6 fedtsyrer, giver en overvægt af karkrampende prostaglandiner af typen E2 og leukotriener, med øget risiko for højt blodtryk og kolde hænder og fødder, blodpropper, nervelidelser, migræne og depression for at nævne nogle. Det gælder specielt de, der aldrig har spist vitaminer og de der har en eller flere af de enzymhæmmende risikofaktorer.

Øget indtag af flerumættede fedtsyrer øger behovet for vitamin E, der forebygger for­harskning og dannelsen af skadelige pro­staglandi­ner. Vitamin C er nødvendigt for at genbruge vitamin E. Sammen med selen og zink kan de øge dannelsen af de gavnlige vævshormo­ner.

Mangeltilstande

Mangel på disse livsvigtige fedtsyrer øger risikoen for allergi, forkalkning, hjertekarsygdom, gigt og hud­lidelser. Disse stoffer har tilsyneladen­de også en positiv indflydelse på det præmenstru­elle syndrom, menstruations­smerter, sygdomme i nervesystemet, sklerose, skizofreni, alkoholskader, abstinenser og hyperaktive børn. I blodet forårsager mangeltil­stande øget risiko for blod­propper, kuldefornem­melse på grund af krampe i de små blodkar i huden, forværring af hjertekrampe, astma, infektion­stendens, sukker- og kolesterolproblemer.

Linolsyre findes i frøolier fra hørfrø, rapsolie, valnøddeolie mandler og grøntsager. Gammalinolensyre findes i hjulkrone og kæmpenatlys.

Den positive effekt af omega-3 tilskud er sikrere, men svagere end omega-6. Til gengæld er risikoen for paradoks reaktion, enzymatisk afsporing og dannelse af skadelige vævshormoner minimal.

Omega-9 fedtsyrer

Omega-9 er ikke en essentiel fedtsyre. Den har ikke en vitaminlignende status i kroppen som omega-3 og -6. Når den alligevel findes i mange kosttilskud er det fordi omega-9 også tilhører de sunde fedtsyrer. Den er vigtig både for hjertet, huden og sundheden generelt og den øger koncentrationen af det gode kolesterol HDL. Den bedste naturlige kilde er olivenolie, der også indeholder antioxidanter, der yderligere øger den sundhedsfremmende effekt.
 

Andre vigtige fedtforbindelser

 

KIRUNALOLIE

I almindelig fiskeolie er forholdet mellem EPA og DHA 3:2. Det er gennem årerne forsket, for at se om man kunne forbedre effekten af omega-3 fedtsyrerne, hvis man ændrede denne fordeling. Professor David Horrobin fandt en olie med spændende egenskaber. Han kaldte den ”Kirunalolie.”

Fedt udgør 60 % af hjernens tørvægt. 20 % heraf udgøres af fedtsyrerne DHA og arakidonsyre. De frigøres konstant i hjernens cellemembraner af enzymet fosfolipase A2. Det var derfor en nærliggende tanke, at hvis man øgede oliens indhold af DHA, så ville man få en bedre effekt. Det viste sig ikke at være tilfælde. Da de ganske ulogisk gjorde det modsatte, viste olien nogle interessante egenskaber man ikke havde set tidligere. Nu øgede koncentrationen i hjernen af DHA, dels fordi EPA omdannes til DHA, dels fordi det bremsede tabet af DHA og virker betændelsesdæmpende. Dette kalder forskerne ”Hjernens fedtsyreparadoks.”


I Kirunalolien er forholdet EPA/DHA 4:1 og der er tilsat små mængder omega-6 fedtsyre (gammalinolensyre).
I Durham i England indgik skolen en aftale med Universitetet i Oxford. Ca. 30 % af børnene var hyperaktive eller havde skrive- eller læseforstyrrelser. I en videnskabelig undersøgelse over 6 måneder (randomiseret, dobbelt blind og placebokontrolleret), viste denne olie sig meget effektiv. I skrivende stund er undersøgelsen ikke offentliggjort i et videnskabeligt tidsskrift, men BBC har haft en aftenudsendelse om hvad der er sivet ud om resultatet. Man kan gå ind på følgende hjemmeside, hvis men er interesseret: www.durhamtrial.org. Af de ca. 100 børn fra 12 forskellige skoler havde op til 40 % dramatiske forbedringer på 400 %. Hvad læsefærdighed angår indhentede flere børn fra 18 måneder til 4 år på det halve år studiet varede.

Jeg har anvendt denne olie i min egen praksis og der kan registreres dramatiske forbedringer både hos børn og voksne. Den har også en effekt på flere typer depressioner og så er den uden bivirkninger.


Fra klinikken

Lone er 16 år. Hun er på efterskole, men skolen har aldrig været hendes stærke side. På efterskolen gik det heller ikke godt i starten, men så ændrede Lone sig nærmest fra den ene uge til den anden. Hjemme på week-end var hun ikke længere indesluttet, surmulende og isoleret på sit værelse, men glad, udadvendt og fuld af energi. Forældrene kontaktede lærerne, som fortalte at hendes præstationer pludselig lå i toppen, over klassens gennemsnit. De mistænkte forældrene for at skrive Lones hjemmeopgaver. Det gjorde de ikke. Samtidig var Lone blevet klassens problemløser, en god veninde, udadvendt og glad. Lone oplyser at hun nu for første gang kan forstå hvad lærerne siger. Hendes evne til at opfatte ord og forstå tekst er fuldstændig ændret. Men hvad er forklaringen?
Det eneste der er sket med Lone, er at hun ca. 4 uger forinden var startet på en kur med Eye-Q (=kirunalolie). Selv er Lone ikke i tvivl om, at det er der vi skal finde forklaringen. Hun tør ikke stoppe med kapslerne, men en week-end glemte hun kapslerne hjemme. I løbet af ugen kunne hun selv mærke hvordan hendes præstationsniveau langsomt blev reduceret, for igen at stige efter at forældrene havde sendt hende en ny forsyning.
Jeg tror Lones formodning er rigtig. Den harmonerer fint med resultatet fra Durham-undersøgelsen.

 

Konjugeret linolensyre (CLA)

Jeg kan ikke skrive om fedtsyrer uden også at nævne dette spændende produkt, der har toppet helsekostbutikkernes hitlister i de senere år. CLA har kun været kendt i få år, men er allerede blevet en vigtig medspiller i kampen for en god helse. Den naturlige kilde er kød og mælk fra græssende dyr. De har i sin tarm bakterier der er i stand til at konvertere linolensyre til konjugeret linolensyre. Lignende bakterier er fundet i menneskets tarm, men med begrænset kapacitet, så vi er henvist til forsyninger udefra. Der er de sidste 20 år sket et dramatisk fald i kostens indhold af CLA, hovedsagelig på grund af husdyrenes ændre fodersammensætning. Måske er det en af forklaringerne på den markante stigning i overvægt. Her må det øgede misbrug af raffineret sukker nok også bære sin del af skylden.

Slankemiddel

CLA er særligt blevet kendt som et effektivt slankemiddel. Denne effekt er efterhånden også bekræftet i kliniske forsøg, der viser at det øger fedtforbrændingen, sænker appetitten og øger fedtets andel i energiproduktionen (Am J Physiol 99;276). Et norsk studie viste vægttab hos overvægtige på 20 % over 12 uger. Vægtreduktionen var uafhængig af dosering inden for området 1,7 til 6,8 g per dag.

Kræft

Indtil videre er der kun lavet forsøg på dyr, men resultaterne er meget lovende. CLA kan bremse væksten af svulsten både ved brystkræft og ved prostatakræft. Specielt ved brystkræft ser det ud til at besidde en forebyggende effekt så kræften ikke opstår. Forskerne udnævner det til det ideelle kosttilskud for kvinder med øget risiko for brystkræft i familien.

Sukkersyge

CLA ser ud til at have en behandlende og forebyggende effekt id over den vægtreducerende effekt. Det reducerer behovet for insulin ved at forbedre sukkerforbrændingen (Med Hypotheseses 00;54(3):483-7).

Hjerte/kredsløb

I dyreforsøg sænker CLA det farlige kolesterol LDL og har en stabiliserende virkning, der beskytter LDL mod den skadelige oxydering. Da det letter transporten af fedtsyrer ind i cellen er dette specielt gunstigt for hjertemuskelen. I modsætning til andre muskelceller dækker hjertemusklen halvdelen af sit energibehov ved fedtforbrænding.

Immunsystemet

Her er forskningen endnu på et indledende stadium, men allerede nu tegner der sig et interessant billede. Der er fundet et fald i de betændelseslignende forandringer man finder hos allergikere og en generel styrkelse af immunsystemet (reducerer det skadelige immunglobulin E, øger det gode interleukin-2 og harmoniserer niveauerne for særlige cytokiner og prostaglandiner).

Ledegigt og knogleskørhed

Den globale stigning man ser i disse lidelser kan måske stå i en vis sammenhæng med kostens dalende indhold af CLA. I dyreforsøg ses der en reduktion af de betændelsesfremmende cytokiner, der bremser knoglenydannelsen ved ledegigt. Det reducerer det farlige prostaglandin E2 og øger genopbygningen af knoglesubstans hos forsøgsdyr. Der er mange nye forskningsresultater på vej. Fremtiden vil vise om vi her har et effektivt og ufarligt fedtstof til behandling af knogleskørhed.

Hvor finder vi CLA
 
I takt med light-industriens milliardsucces synker fedtindholdet i kosten. Også andelen af de sunde fedtsyrer, de fedtløselige vitaminer og CLA. Det højeste indhold af CLA finder vi i smør, ost og råmælk fra græssende, økologiske kør. For det store antal mennesker, der er intolerante for komælk, vil CLA som kosttilskud være den eneste løsning. På det seneste har ”Mattilsynet” i Norge advaret gravide og ammende mod tilskud af CLA, da der er fundet kosttilskud af svingende kvalitet forurenet med uheldige kemiske forbindelser.
 
 

KRILLOLIE

Krill er et rejelignende lille krebsdyr som er en vigtig del af planktonet i havet. Den er en vigtig hjørnesten i det antarktiske økosystem og god føde for både fisk og hvaler.

Krill-olie indeholder en kombination af forskellige antioxidanter, som naturligt beskytter olien mod haskning. De primære antioxidanter er Astaxanthin, A-vitamin og E-vitamin. Astaxanthin er et rødt-orange farvestof, som findes i havdyr. Mennesker kan ikke selv producere astaxanthin, og det er derfor kun tilgængeligt via kosten.

Astaxanthin minder om de mere kendte plantefarvestoffer de såkaldte carotenoider (fx beta-caroten og lutein). Forskellige studier tyder på, at astaxanthin har en signifikant højere antioxidativ effekt end E-vitamin. Astaxantin findes ligesom E-vitamin i cellemembranerne, hvor de beskytter fosfolipider mod frie radikaler.

Der er ingen grund til at tro, at denne olie har begrænsninger i forhold til blodtypekosten.

I et åbent pilotstudie fik 30 ADHD-patienter (gennemsnitlig 23 år gamle) 500 mg Krill-olie i 24 uger. Efter behandlingen oplevede patienterne en signifikant forbedring i evnen til at fokusere, planlægge og koncentrere sig (Deutsch & Massrieh, manuskript under udarbejdelse). Olien kan købes i kapsler med 400 mg Krill-olie i kapsler af fiskegelatine. Krill-olien er fremstillet af Neptune Technologies & Bioressources Inc. og kaldes i daglig tale Neptune Krill-olie (NKO). Det er denne specifikke olie, som er Novel Food-godkendt i EU, og som er anvendt i langt hovedparten af de humane videnskabelige forsøg, som foreligger. Omega 3:6 ratioen i OmniKrill er 15:1. EPA:DHA ratioen i OmniKrill er 3:2.Til toppen af siden Udviklet af Altero Webdesign i samarbejde med IT-Profil. Vedligeholdes med ADcms