Sitemap - oversigt over sider Sitemap
Føj til foretrukne Føj til foretrukne
Udskriv denne side Udskriv

 
 

Carsten Vagn-Hansen

Læge, sundhedskonsulent

Tale ved demonstration på Christiansborg Slotsplads den 6 oktober 2005

Økologisk medicin – ortomolekylær medicin – kosttilskud - naturlig forebyggelse – selvhelbredelse

Tak, fordi jeg måtte tale her i dag om naturlig og ortomolekylær medicin. Ortomolekylær medicin handler om at forstå de grundlæggende naturlige processer og sygdomsprocesser i kroppen og sindet og at sikre, at kroppen og sindet får alt det, som de har brug for, i de rigtige mængder der svarer til det enkelte menneskes behov i sundhed og sygdom. Desuden i at hjælpe folk med at udrense de skadelige stoffer, der har ophobet sig i kroppen, og i at lære dem at bruge deres krop og sind på en naturlig måde for at styrke begge dele.

Statsminister Anders Fogh Rasmussen har den 4. februar under et møde i Hørsholm udtalt: "Jeg er liberal. Jeg ønsker, at det enkelte menneske får så stor en grad af frihed som muligt til at bestemme over sit eget liv. I praksis betyder det blandt andet, at den enkelte skal have valgfrihed mellem mådenat klare tingene på. Det skal aldrig blive systemerne, som bestemmer".

Hvordan rimer dette med Fødevarestyrelsens og nu Lægemiddelstyrelsens korstog mod kosttilskud og naturlige midler samt fødevarer med stor betydning for opretholdelse af sundheden? Det har intet med liberalisme at gøre, men med overvågning af befolkningen på et område, hvor der ikke er nogen fare for folkesundheden. Tværtimod.

Fødevaremister Mariann Fischer Boel har den 15 marts 2002 i et svar til Folketingets sundhedsudvalg måttet udtale: Der er ikke registeret skadelige virkninger efter indtagelse af kosttilskud i form af vitaminer og mineraler i Danmark.

De store dræbere er fejl og ulykker på sygehusene, bivirkninger af lægemidler, der ifølge den amerikanske lægeforenings eget blad trods korrekt dosering nu er den fjerde største dødsårsag, tobaksrygning, alkohol og den enorme mængde af andre kunstige kemiske stoffer, som belaster os alle i vores hjem, på arbejdspladserne, i maden, luften og i vandet, vi drikker. Tobakken koster alene 12.000 dødsfald i Danmark årligt, mindst 25 gange så mange som i trafikken. Alligevel sker der ikke noget fra myndighedernes og de fleste lægers side. Vi har frihed til at slå os selv ihjel med tobakken, men ikke med kosttilskud, der i årevis ikke har givet blot et enkelt dokumenteret dødsfald.

Det er utroligt, at regeringen og Fødevarestyrelsen i en tid, hvor der skal spares, vælger at bruge mange penge på en overvågende og aggressiv kosttilskudsgruppe, mens der ikke er penge til en ordentlig overvågning af dyrevelfærd, forskning, fødevaresikkerheden og hygiejnen på steder, hvor fødevarer håndteres. Vi jo i disse dage fået at vide, at Fødevarestyrelsen har undladt at sikre, at de frosne hindbær fra Polen, der er fyldt med noro-virus og har slået flere danskere ihjel, blev fjernet fra markedet. Selvom Statens Seruminstitut havde gjort Fødevarestyrelsen opmærksom på problemet tre måneder tidligere.

Man får mindelser om Fagre nye verden, og om 1984, hvor Big Brother holder øje med alle, der kan tænke, og lader resten af befolkningen drikke og spise sig ihjel foran fjernsynet. Danmark er ikke længere et liberalt frihedssamfund, men et overvågnings- og kontrolsamfund.

Vi har fået kosttilskudpoliti og er på vej til at få tankepoliti, når mennesker, der tror på reinkarnation, ikke længere må være ansat i kirken eller være i menighedsrådet.

Der er flere og flere offentligt ansatte til at holde øje med alle os andre og til at producere love, cirkulærer og regler i en sådan fart, at almindelige mennesker ikke kan finde ud af dem. og embedsmændene knapt nok.

Sundhed vender den tunge ende nedad, og vi får flere og flere fattige i Danmark, og de bliver mere og mere syge.

Vores sundhedssystem er ved at bryde sammen, og trods stigende udgifter er der ikke råd til den mest moderne behandling, så vi er langt bagefter landene rundt omkring os.

Kræftbehandlingen i Danmark har de dårligste resultater i Europa, vi har den korteste levetid, og ny viden er længere om at blive brugt i Danmark. Vi behandler symptomer og sygdom, men ikke de egentlige årsager, der har med vores livsstil, kost, arbejde, stress og kemisk belastning at gøre.

Der er mange eksempler på, at når sundhedssystemet bryder sammen, eller lægerne strejker, så falder dødeligheden markant. I Israel har man to gange oplevet en halvering af dødeligheden under lægestrejker. Under 2 Verdenskrig i Danmark var der færre, der gik til læge, færre blev indlagt, færre døde og medicinforbruget faldt kraftigt. Andre steder i Verden ser man det samme.

Det er selvfølgelig ikke lægerne, der slår folk ihjel. I sådanne situationer sker der det, at folk begynder at passe på sig selv og hinanden. Og det er de bedre til end lægerne.

Desuden bliver folk sparet for skadelige medicin og belastende behandlinger. Egenomsorg er nødvendig. Vi har store selvhelbredende kræfter, men har brug for sund kost af god kvalitet og adgang til sunde, uskadelige kosttilskud. Og ikke mindst til viden om, hvordan sund kost og kosttilskud kan hjælpe mod sygdom. Og det ved vi alle, at de kan.

Men medicinalindustrien er i knibe. Vicepræsident for EU-Kommissionen, Günter Verheugen, advarer om, at medicinalindustrien i Europa er truet og under pres fra især USA. Vi udvikler for få nye lægemidler i EU. Hvad der ikke blev udtalt var, at flere af de store ”sællerter” har vist sig at være livsfarlige.

Hormonbehandling af kvinder efter overgangsalderen har vist sig at øge kvinders risiko for kræft, blodpropper og demens.

De antidepressive SSRI-præparater har vist sig at øge risikoen for selvmord, ændrer folks karakter, så de kan blive farlige, og desuden virker de ikke på svære depressioner. De virker dårligere end hyperikum (prikbladet perikum), som kan købes i håndkøb og kun har få bivirkninger.

De kolesterolsænkende statiner, som i dag bliver ordineret til en meget stor del af befolkningen, øger risikoen for hjertesvigt, kræft, demens og muskelproblemer mm., og for lavt kolesterol er direkte farligt, især for ældre. Kolesterolmyten er den største svindelaffære, som medicinalindustrien har sat i værk. de har scoret milliarder af dollars på den.

Gigttabletter af typen NSAID har en masse bivirkninger, blandt andre blodpropper, mavesår, tarmsår, blødninger, nyreskader, dårlig immunforsvar, og der dør skønsvist dobbelt så mange i Danmark om året på grund af disse lægemidler, som der dør i trafikken. Desuden øger de risikoen for, at brusken i leddene bliver nedbrudt.

Men penge styrer verden, og at der er kræfter, først og fremmest i medicinalindustrien og fødevareindustrien, der påvirker politikere og embedsmænd til at undertrykke viden om naturlige sundhedsmidler, med henblik på at holde folk i uividenhed om dem. På den måde bevares illusionen om, at sygdom skyldes mangel på medicin, og medicinalindustriens enorme indtjening til aktionærerne samt store eksportindtægter.

Bestikkelse og korruption hærger på alle planer, når det gælder medicin. Lægevidenskabelig forskning er mere skab end viden. Man kan højst stole på 8-10 procent af den, da den er manipuleret til at vise, at medicinen virker. Sandheden er, som det kom frem fra en direktør i et stor medicinalfirma, at det højst er 25%, der har glæde af lægemidlerne. Hos resten virker de ikke og kan have voldsomme bivirkninger.

Samlet bløder medicinalindustrien sundhedsvæsenet for så mange penge, at der ikke er råd til at opretholde en ordentlig kvalitet i patientbehandlingen på andre felter, og at vedligeholde maskineri og instrumenter. Det er for eksempel en væsentlig årsag til amternes dårlige økonomi.

Det forekommer, som om politikerne holder hånden over medicinalindustrien, fordi den har en stor eksport og dermed giver gode indtægter til Staten og mange arbejdspladser. Det er oplagt, at Lægemiddelstyrelsen skeler til det amerikanske FDA (Food and Drug Administration), som for nylig er blevet afsløret som dybt korrupt og styret af medicinalindustrien. Blandt andet blev en ansat i den danske Lægemiddelstyrelse fyret, fordi hun satte spørgsmålstegn ved, om medicinalfirmaet Lundbeck’s nye antidepressive middel havde en bedre virkning end deres tidligere, som nu ikke længere var patentbeskyttet.

For medicinalindustriens trivsel er det en fare, at en stor del af befolkningerne bruger kosttilskud, urter og naturmedicin og har stor glæde af dem. Ellers ville de jo hurtigt holde op med dem. Folk er ikke dumme. De bruger naturmidler og kosttilskud, fordi de virker, og i de mængder, de tager dem, er de uskadelige.

Derfor er det vigtigt, at forbudet mod at omtale positive virkninger af kosttilskud og fødevarer på sygdom bliver ophævet. Folk skal have mulighed for at få oplysning om kosttilskud de steder, hvor de køber dem. Det har de ikke i dag.

Heldigvis er det nu muligt for mennesker, der ikke er økonomisk involveret i produktion og salg af kosttilskud mm, at oplyse om dem. Det er det, som min dom gik ud på. Ytringsfriheden har her sejret, men det bør altså også være muligt at få oplysning der, hvor man køber sine kosttilskud og naturmidler. Producenterne skal også have mulighed for at oplyse om deres produkter, og der skal selvfølgelig også stills krav til producenterne om, at deres produkter er af høj kvalitet.

Det er urimeligt med forbuddet om oplysning om kosttilskud, og at det straks skal føre til krav om registrering som lægemiddel. Det er i strid med selveste Grundloven og med Verdenserklæring om Menneskerettighederne. Artikel 19, der er identisk med EU’s charter:

”Enhver har ret til menings- og ytringsfrihed; denne ret omfatter frihed til at hævde sin opfattelse uden indblanding og til at søge, modtage og meddele oplysning og tanker ved et hvilket som helst meddelelsesmiddel og uanset landegrænser”.

2. Mediefrihed og mediernes pluralisme respekteres.

Den nye lægemiddellov siger, at lægemidler er:

”Ethvert stof eller enhver sammensætning af stoffer, der præsenteres som et egnet

middel til behandling eller forebyggelse af sygdomme hos mennesker, eller ethvert stof eller enhver sammensætning af stoffer, der kan anvendes i eller gives til mennesker med henblik på enten at genoprette, ændre eller påvirke fysiologiske funktioner ved at udøve en farmakologisk, immunologisk eller metabolisk virkning, eller at stille en medicinsk diagnose”.

Det er helt urimeligt og i strid med sund fornuft. Chokolade indeholder fx theobromin, der er meget effektivt mod hoste, bedre end kodein. Den indeholder fenylætylamin, som er stærkt antidepressivt, og masser af gode antioxidanter.

Grøn the´ er dokumenteret kræfthæmmende.

Skal vi snart til lægen for at få recept på chokolade og grøn thé?

Den amerikanske videnskabsjournalist Jean Carper har i sin udmærkede bog ”Mad din Mirakelmedicin” på baggrund af 10.000 videnskabelige forsøg omtakt mads virkning på så godt som alle sygdomme. Skal vi nu på foranledning af Fødevarestyrelsen og Lægemiddelstyrelsen brænde bogen??

Vi har fået vores Fødevarelov og Lægemiddellov fra EU og skal følge dem, selvom de er født ud af bestikkelse og korruption på foranledning af medicinalindustrien.

Her i Danmark bliver disse love desuden administreret meget mere restriktivt end i vores nabolande. Vores politikere har sat deres underskrift under et makværk, både på EU-plan og i Danmark. Nu må de se at blive opmærksomme på konsekvenserne og gå i gang med at ændre på lovene og vejledningerne, både i Danmark og EU. Det må ikke overlades til embedsmændene i EU og Danmark.

Sundhedsområdet falder uden for Rom-traktaten, så EU burde slet ikke blande sig.

Jeg er for et europæisk samarbejde, men det det skal være på baggrund af et folkeligt demokrati – ikke et folkeløst demokrati, som Hanne Dahl og Pelle Christy Geertsen har beskrevet det i en artikel i Information den 24-9-2005.

Vi vil have indsigt og indflydelse, og vide hvor pengene går hen og i hvis lommer.

Det må vores politikere hjælpe os med.

Tony Blair har udtalt, at reglerne i Kosttilskuddirektivet er helt ude af proportioner med den risiko, som kosttilskud indebærer.

Mange kosttilskud bliver nu forbudt, da ingen producenter, udover lægemiddelindustriens, har råd til at udarbejde den dokumentation, der er nødvendig for at få dem registreret som lægemidler.

Det kan ikke være rigtigt.

Fri adgang til kosttilskud af ordentlig kvalitet vil være med til at nedsætte lægesøgning og hospitalisering, der gennem mange år har været stigende og dyrt for samfundet. Vi må også arbejde for retten til sunde fødevarer og for oprettelse af sundhedscentre, hvor man selv kan vælge, hvem man vil konsultere og lære af.

Folk skal have den EU-menneskerettighedssikrede ret til at søge og modtage oplysning, også om kosttilskud og deres virkninger. Og de skal have ret til at købe

de kosttilskud, de har brug for.
 
 VITAMINDOKTOR:
I juni måned blev den populære "Radiodoktor" Carsten Vagn-Hansen fyret fra radioen. Det er et stort og uerstatteligt tab for alle med interesse for sundhed og egenomsorg.
 
Radiodoktoren blev efterfølgende frikendt ved byretten i Vejle og skal ikke betale bøden på kr. 10.000. Fødevarestyrelsen havde 14 dage til at anke frifindelsen, men har intet foretaget sig.
 
Radiodoktoren er ansat på DK- 4 og kan fortsætte sine spændende og kritiske udsendelser.
Vitamindoktor siger tillykke! 
 
 
 
 
EU's mål med forbud af kosttilskud

Kronik i Information 9. juli 2005

Af læge, sundhedskonsulent og radiodoktor Carsten Vagn-Hansen 9. juli 2005

Hvorfor vil EU og dermed Danmark forbyde ufarlige kosttilskud, der hjælper, mens man stadig kan ryge, drikke og dø af lovlig medicin? Det er ved at blive klart, at både lægevidenskab og ernæringsvidenskab i mange tilfælde er mere skab end viden. Dagens kronikør er kendt som radiodoktoren på DR

Vi er ved at miste muligheden for at tage ansvaret for vores sundhed og sygdom, og friheden til at gøre de ting, vi har lyst til og mener er rigtige for os. Det er vigtigt med uhindret adgang til sunde og uskadelige kosttilskud i mængder, der passer til vores behov. EU og lovgivningen på området samt administrationen af den er med til at spænde ben for sundheden i Danmark.

Statsminister Anders Fogh Rasmussen har den 4. februar under et møde i Hørsholm udtalt:

"Jeg er liberal. Jeg ønsker, at det enkelte menneske får så stor en grad af frihed som muligt til at bestemme over sit eget liv. I praksis betyder det blandt andet, at den enkelte skal have valgfrihed mellem måden at klare tingene på. Det skal aldrig blive systemerne, som bestemmer".

Hvordan rimer dette med Fødevarestyrelsens og nu Lægemiddelstyrelsens korstog mod kosttilskud og naturmidler?

Det har intet med liberalisme at gøre, men med overvågning af befolkningen på et område, hvor der ikke er nogen fare for folkesundheden. Tværtimod.

De store dræbere er fejl og ulykker på sygehusene, bivirkninger af lægemidler, tobaksrygning, alkohol og den enorme mængde af kunstige kemiske stoffer, som belaster os alle i vores hjem, på arbejdspladserne, i maden, luften og i vandet, vi drikker.

Tobakken medfører alene 12.000 dødsfald i Danmark årligt. Vi har frihed til at slå os selv ihjel med den, men ikke med kosttilskud, der i årevis ikke har givet blot et enkelt dokumenteret dødsfald.

Så modsætningsfyldt
Det er utroligt, at regeringen og Fødevarestyrelsen i en tid, hvor der skal spares, vælger at bruge mange penge på en overvågende og aggressiv kosttilskudsgruppe, mens der ikke er penge til en ordentlig overvågning af dyrevelfærd, forskning, fødevaresikkerheden og hygiejnen på steder, hvor fødevarer håndteres. Man får mindelser om Fagre nye verden, og om 1984, hvor Big Brother holder øje med alle, der kan tænke, og lader resten af befolkningen drikke og spise sig ihjel foran fjernsynet. Danmark er ikke længere et liberalt frihedssamfund, men et overvågnings- og kontrolsamfund. Demonstrerer man mod noget, kan man risikere at havne på den sorte liste.

Vi må se i øjnene, at penge styrer verden, og at der er kræfter, først og fremmest i medicinalindustrien og fødevareindustrien, der påvirker politikere og embedsmænd til at undertrykke viden om naturlige sundhedsmidler, med henblik på at holde folk i uividenhed om dem.

På den måde bevares illusionen om, at sygdom skyldes mangel på medicin, og medicinalindustriens enorme indtjening til aktionærerne samt store eksportindtægter bevares.

En del af forklaringen EU's - og den deraf følgende danske - fødevarelov dukkede op for nylig, hvor vicepræsident for EU-Kommissionen, Günter Verheugen, advarer om, at medicinalindustrien i Europa er truet og under pres fra især USA. Vi udvikler for få nye lægemidler i EU. Hvad der ikke blev udtalt var, at flere af de store sællerter har vist sig at være livsfarlige. Det gælder for eksempel gigttabletter, hormoner til kvinder efter overgangsalderen, lægemidler mod depression og knogleskørhed og ikke mindst kolesterolsænkende lægemidler.

Farlig og dyr medicin
Det er ved at blive klart, at både lægevidenskab og ernæringsvidenskab i mange tilfælde er mere 'skab' end 'viden', og at man kun kan stole på omkring 10 procent af den. Penge styrer resten. Samlet bløder medicinalindustrien sundhedsvæsenet for så mange penge, at der ikke er råd til en ordentlig patientbehandling samt til at vedligeholde maskineri og instrumenter.

Udgifterne til lægemidler er en væsentlig årsag til amternes dårlige økonomi. Politikerne holder hånden over medicinalindustrien, fordi den har en stor eksport og dermed giver gode indtægter til staten og mange arbejdspladser. Det er også oplagt, at Lægemiddelstyrelsen skeler til det amerikanske FDA (Food and Drug Administration), som for nylig er blevet afsløret som dybt korrupt og styret af medicinalindustrien.

Men Günther Verheugen finder altså medicinalindustrien så truet, at han vil skabe et medicinforum på topniveau, så EU fortsat skal være en ledende spiller på den farmaceutiske udviklings scene, og næsten 10 procent af EU's samlede udgifter skal gå til at støtte den.

For medicinalindustriens trivsel er det en fare, at en stor del af befolkningerne bruger kosttilskud, urter og naturmedicin og har stor glæde af dem. (Ellers ville de jo nok hurtigt holde op med dem). Derfor har medicinalindustrien infiltreret Codex Alimentarius, der er FN's og WHO's organ for fødevaresikkerhed (så hvad har Codex egentlig med medicin at gøre?). Desuden drives der en kolossal lobbyisme i Bruxelles for at påvirke politikere og embedsmænd til at understøtte kampen mod kosttilskud og urtemedicin. Resultatet er EU's fødevarelov og lægemiddellov og de deraf følgende danske love, der siger, at alt, der kan forebygge lindre eller helbrede skal betragtes som lægemidler.

Strider mod ytringsfrihed
Danmark overfortolker derefter Fødevareloven, så endda kosttilskud med fysiologiske funktioner skal registreres som lægemidler. I modsætning hertil har Tony Blair udtalt, at reglerne i Kosttilskuddirektivet er helt ude af proportioner med den risiko, som kosttilskud indebærer.

Mange kosttilskud bliver nu forbudt, da ingen mindre producenter har råd til at udarbejde den dokumentation, der er nødvendig for at få dem registreret som lægemidler. Der findes god dokumentation for deres virkning, men den anerkendes ikke af styrelserne.

I virkeligheden er lovene så skrappe, at en mængde almindelige fødevarer falder ind under dem. Kaffe har for eksempel en række fysiologiske funktioner og kan lindre og forebygge en række sygdomme. I princippet må kosttilskud gerne sælges, men man må ikke oplyse om deres virkning, og heller ikke hvor man kan købe dem. Oplyser man om dem, bliver man kriminel. Lovgivningen er derfor i stærk modstrid med ytringsfriheden og på kant med Grundloven og menneskerettighederne.

Der er ingen tvivl om, at EU er ved at udvikle sig til en Big Brother, der påvirker den nationale lovgivning massivt.

Når det drejer sig om sundhed, er det imod reglerne for medlemskab af EU, hvor sundhed er undtaget, men hensigten helliger midlet. Den hellige medicinalindustri skal beskyttes, og med den eksporten og beskæftigelsen samt skatteindtægterne. Der er penge i det hele, men man overser, at er også er penge i kosttilskud af kvalitet, der også eksporteres i stor stil, men kun hvis de er godkendt i producentlandet.

Dansk følgagtighed
Politikerne må se at få øjnene op for, hvad der sker med sundheden, friheden og ansvaret, og hvor pengestrømmene går hen, både over og under bordet.

Danskernes lave middellevetid skyldes ikke mangel på medicin, men mangel på viden om, hvordan man på naturlig måde kan styrke og opbygge sundhed. Vi må også være på vagt over for EU's indblanding i vores ret til national selvbestemmelse. Vi har brug for et europæisk samarbejde, men ikke for en international magtelite, hvor pengestrømme og korruption ikke kan gennemskues i samme grad som i vores eget land. Et gammelt ord siger: "Bevar mig for mine venner. Mine fjender skal jeg nok klare".

Ansvaret for sundheden er først og fremmest vores eget. Men der er mange, der kan hjælpe os med at bære ansvaret og at få det omsat til handling med henblik på at opbygge, forbedre og vedligeholde sundheden.

Vi er hinandens sundhed. Det betyder, at vi ikke bare kan lægge ansvaret over på andre og sundhedsvæsenet. Fri adgang til kosttilskud af ordentlig kvalitet vil være med til at nedsætte lægesøgning og hospitalisering, der gennem mange år har været stigende og dyrt for samfundet.

Viden er en forudsætning for, at man kan tage et ansvar, og vi må derfor alle lære, hvad der er af betydning for sundheden, og fortælle hinanden om det. For at få gode ideer er det godt regelmæssigt at læse noget om sundhed, for eksempel i de mange gode tidsskrifter og bøger om sundhed. Vi må håbe, at de ikke skal brændes alle sammen, fordi de overtræder de EU-inspirerede danske love.

Der burde også lægges mere vægt på sundhed i skolen, i medierne og folkeoplysningen og i undervisningen af lægerne.


Til toppen af siden Udviklet af Altero Webdesign i samarbejde med IT-Profil. Vedligeholdes med ADcms