Sitemap - oversigt over sider Sitemap
Føj til foretrukne Føj til foretrukne
Udskriv denne side Udskriv

 
 

DE ENKELTE ALDERSGRUP­PER

Forleden overhørte jeg en samtale mellem en 6-årig dreng, der var ude at gå tur med sin mormor: "Mormor, ved du, hvornår en dreng er blevet en rigtig mand?" Nej, det vidste hun ikke. "Når han går uden om vand­pytterne." Sådan har hvert alderstrin sine kendetegn.
 
Spørger man en på 80, hvordan det går, er der stor sandsynlighed for at svaret bliver: "Nu går det fint igen, min mave fungerer hver dag." Når vi bliver ældre, er de naturlige funktioner ikke en selvfølgelighed. De kan påvirke vores velbefinden­de og hele vores almentil­stand. Her er det vigtigt, at have indøvet gode rutiner. Spisning, arbejde, gåture, hvile, personlig hygiejne, toiletbesøg, elskov og søvn på nogenlunde samme tidspunkter hver dag, får kroppen til at fungere på tillærte reflekser som et urværk.
 
Behovet for de forskellige næringsstoffer ændrer sig med alderen. Børn kan for eksempel ikke undvære fedtstoffer, mens ældre bør spise så få som muligt. Hvad kan forklaringen være på disse tilsyneladende modstri­dende signaler?
 
De første 30 år af vores tilværelse kaldes den anabolske fase. Her forsøger kroppen helt af sig selv, at bygge sig op og gøre sig stærk. Vi kan forbedre denne styrkende proces ved at stille ekstra krav gennem træning. Jo større knoglemassen er, jo mere har vi at tære på i den efterfølgende katabolske fase, afviklingsfasen. Her svækkes kroppen gradvist, men langsommere jo mere vi bruger den.

De livsvigtige fedtsyrer omega- 3 og -6 (fiske- og planteolie) er specielt vigtige i den periode vi vokser og udvikler vore organer. Her tjener fedtet både som råstof og energikilde. I denne vækstperiode er der stor efter­spørgsel på zink. Det forsvinder næsten fra blodet ved kraftig højdevækst. Hvis der ikke bliver tilført tilstrækkelige mængder, kan det forårsage spiseforstyrrelser og problemer med immunforsvaret.
 
Chips og colakulturen er en trussel mod de unges sundhed. Vi bliver altid straffet, hvis vi lader nydelsesmidler blive vores eneste mad. Hos de unge piger kommer straffen senest ved første graviditet. Kvalme, opkastninger, ildebefin­dende, hovedpine, ubehag og i værste fald truende svangerskabs­forgiftning kan blive resultatet, når fosteret har taget sin del af de knappe ressourcer. Jeg finder ofte hos disse piger lave fedt- og proteinvæ­dier i blodet. De bliver sat på tilskud af antioxidanter (vitamin C, E, betacaroten, B6, selen og zink), samt tilskud af livsvigtigt kolesterol og proteiner. Her er et blødkogt æg hver dag en udmærket "medicin" (se afsnit om kolesterol, hvor det bliver forklaret, hvorfor æg ikke må være hårdkogte).
 
Hos de unge mænd kommer afregningen noget senere. Kombineres den dårlige kost med højt arbejdsmæssigt stressniveau og fysisk inaktivitet foran videoen derhjemme, så starter forkalkningsprocessen allerede i 20 års alderen. Man skulle tro Hippokrates for over 2000 år siden havde forudset denne situation, da han skrev "Hvilken skam er det ikke for et menneske at blive gammel uden at have følt den styrke og skønhed dets legeme er skabt for."
 
Den mest hektiske periode i vores liv er mens vi har små børn. Situatio­nen er ofte anspændt både økonomisk, karrieremæssigt og på det personlige plan. I denne periode er det vigtigt, vi ikke svigter den ugentlige motionsti­me. Synes vi ikke, der er tid, så kan vi stå en halv time tidligere op om morgenen 3 dage om ugen. Sørger vi for en ordentlig forbrænding gennem motion, kan vi spise næsten hvad der passer os.
 
Vi kender en lignende situation fra hverdagen, når vi tænder ild i pejse­n. Når vi vil varme stuen op, sørger vi for, at der er rigtigt blus på. Når først der er god forbrænding, er det ligegyldigt, om træet er kløvet eller vådt. Det hele forbrænd­er. Ved en lille forbrænding, som når vi lige har tændt op i den kolde pejs, er det nødvendigt med finhakket, tørt brænde, elles går ilden ud.
Når børnene er fra hånden, og vores interesser mere drejer sig om bordets glæder, bliver den fysiske aktivitet ikke mindre vigtig. En daglig vandretur med ægtefællen, fælles aktiviteter i haven eller sammen med venner til tennis, golf, roning eller gymnastik, er med til at bremse den næsten obligatoriske vægtstigning. Der er muligheder og tilbud for enhver. Vælg det, du synes er morsomt, ellers bliver det kun en kortvarig fornøjelse.

Når gigten forhindrer den fysiske udfoldelse, aftager behovet for kød. Har tænderne også lidt tab, skal vores råkost blendes. Det er vigtigt at findele maden og tygge den så godt som muligt. Det forebygger for­døjelsesbesvær og mavesmerter. En god kondicykel eller et gangbånd burde være en obligatorisk gave til enhver 60-årig. Er vi som ældre også aktive i vinterhalv­året, er det nemmere at komme i gang igen, når foråret kommer, og haven kalder.

Til toppen af siden Udviklet af Altero Webdesign i samarbejde med IT-Profil. Vedligeholdes med ADcms