Sitemap - oversigt over sider Sitemap
Føj til foretrukne Føj til foretrukne
Udskriv denne side Udskriv

 
 

FØDEMIDDEL-ALLERGI OG -INTOLERANCE

Fødemiddelallergi overfor en eller flere typer madvarer hører til en af de hyppigste årsager til patientklager. I flere undersøgelser skønner man, at over 40 % af den europæiske befolkning bliver konfronteret med fødemiddelallergi på et eller andet tidspunkt i deres liv. Hvis der sker en specifik interaktion mellem proteinet i fødemidlet og immunsystemet med efterfølgende målbare forandringer i blodets (forhøjede IgE eller IgG immunglobuliner), så taler vi om fødemiddelallergi.

 
Blodtyperelateret madintolerance
Normale forhold i immunsystemet (normale immunglobuliner) udelukker nødvendigvis ikke, at en patients sygdom forværres eller ligefrem udløses af en abnorm reaktion på specielle fødemidler. Her er der ikke tale om egentlig allergi, men om intolerance (fx fødemiddelintolerance på baggrund af blodtype). Denne intolerance kan observeres i et mørkefeltmikroskop. Det lektin (biologisk lim) der opstår i blodbanan ved denne form for intolerance kan indirekte observeres som en sammenklumpning (agglutination) af de røde blodlegemer. Efter et måltid med blodtypefremmed mad, dannes de såkaldte ”pengeruller”.
 
Vejledning ved Blodtypeintolerance
Denne kan være stum i flere år for så at dukke op efter visse kriterier:
  1. Når vi pludselig ændrer motionsvaner og bliver fysisk inaktive (lektinerne brændes af ved muskelarbejde)
  2. Når vi bliver ramt af mangeltilstande (graviditet, alkoholisme, ensidig kost og fejlernæring)
  3. Når vi ældes bliver vi mere følsomme for hvad vi spiser, måske som et resultat af punkt 1 og 2. 
 
IgE Antistoffer - straksallergi
Ægte fødemiddelallergi bliver formidlet af nogle specielle antistoffer vi kalder IgE-antistoffer. Det er en type allergi, hvor reaktionen kommer straks efter vi har spist mad vi ikke tåler. Vi kalder det også Type 1 allergi, eller allergi med straksreaktion. Her finder vi forhøjede værdier af IgE-antistoffer i blodet, rettet mod proteinerne i det fødemiddel der udløser den allergiske reaktion. Når disse antistoffer binder sig til hvide blodlegemer (basofile granulocytter) og mastceller (indeholder stoffer som histamin, der udløser den allergiske reaktion), sker der en sensibilisering. Ved fornyet kontakt med den mad vi ikke tåler, går disse celler i stykker og tømmer sit indhold af histamin og skadelige stoffer ud i blodbanen. Disse stoffer kan i løbet af et splitskund aktivere de skadelige vævshormoner (prostaglandiner, leukotriener) med allergisk betændelsesreaktion til følge. Ved fornyet kontakt med allergenet (fx mælk), kan der opstå et væld af symptomer fra luftvejene (astma, høfeber), fra fordøjelsen (tunge, mundhule, hals), fra huden (nældefeber) og fra maveregionen (oppustet, tarmluft, diaré).
 
Vejledning ved forhøjede IgE-værdier:
  1. Fødemidler med kraftig reaktion ved allergitesten i blodet (IgE-værdi 3-6 på skalaen fra 1-6) bør altid helt undgås, selv i små mængder.
  2. Fødemidler med svag reaktion (lav IgE på 1-2) bør ligeledes helt udelukkes fra kosten i en periode på 6 -12 måneder. Derefter kan man måske tåle små mængder af og til.
IgG Antistoffer - den sløve intolerance
Mange patienter med fødemiddelintolerance har fået besked på, at de ingen allergi har. De har normale IgE-værdier og bliver ofte fejlagtigt frikendt for allergi. Sender vi blodprøver til udenlandske laboratorier, der er i stand til at måle specifikke IgG koncentrationer i blodet, afsløres der en anden form for allergi, den sløve reaktionstype. Denne forsinkede reaktion kommer fra timer og op til 3 dage efter at man har spist den intolerance udløsende mad. På grund af denne reaktionsforskydning kan det være meget svært, selv at finde ud af hvilken mad der udløser denne allergiske senreaktion.
IgG udløste reaktioner er mere uspecifikke og kan vise sig i et utal af forklædninger: Kroniske tarmbetændelser, forstoppelse, diaré, børneeksem, nældefeber, høfeber og astma, men også symptomer som vægtproblemer (både over- og undervægt), migræne og forhøjet blodtryk er sat i forbindelse med denne type allergi. Kroniske bindevævssygdomme (autoimmune sygdomme) kan være en komplikation til en længerevarende, ubehandlet IgG-fødemiddelallergi.
 
Vejledning ved forhøjede IgG-værdier
Denne type fødemiddelintolerance er som regel ikke en livslang, vedvarende allergi.
  1. Efter 3 - 6 – 12 måneder kan man ofte igen tåle fødemidlet en gang i mellem uden at udløse den allergiske reaktion.
  2. Spiser man det allergiudløsende fødemiddel hver dag i en periode i den tro at nu er det hele i orden, kan den allergiske reaktion igen vise sig.
  3. En rotationskost (man spiser ikke de samme ting hver dag, men hver 3.-4. dag) vil i alle tilfælde være at foretrække både som forebyggelse og behandling ved disposition til denne form for fødemiddelallergi.
 
 
 Se også denne video: www.youtube.com/watch?v=u0qgxXut1ds.
 
 
 
 

Til toppen af siden Udviklet af Altero Webdesign i samarbejde med IT-Profil. Vedligeholdes med ADcms