Sitemap - oversigt over sider Sitemap
Føj til foretrukne Føj til foretrukne
Udskriv denne side Udskriv

 
 

SELEN (Se)

Vidste du at

 • Navnet refererer til en græske månegudinde, og stammer fra den en svensker, Jöns J. Berzelius, der opdagede mineralet i 1817.
 • Selen er et livsvigtigt mineral der tilskrives en afgørende indflydelse på vor sundhed.

Virkning

 • Selen konserverer organismen og beskytter mod forharskning (antioxidanteffekt mod frie radikaler),
 • Stimulerer immunsystemet og beskytter mod infektioner,
 • Regulerer vævshormoner som fx. prostaglandiner, der har betydning bl.a. for smertetærskelen,
 • Øger det gode kolesterol (HDL-kolesterol),
 • Gør cellerne mere modstandsdygtige overfor kræft (antimutagen),
 • Modgift mod radioaktiv stråling, cellegift, alkohol, bly, kviksølv, arsen og bivirkninger fra nervemedicin.
 • En del af et meget vigtigt enzym (glutathion-peroxidase, GPx).

Mangeltilstande

Lave selenværdier er fundet ved følgende sygdomme:

 • Tilbagevendende infektioner,
 • Allergi og astma,
 • Reumatiske sygdomme,
 • Bindevævssygdomme,
 • Hjerte-kredsløbssygdomme,
 • Kræft,
 • Sklerose,
 • Eksem,
 • For tidlig ældning.

Måleenhed

Mikrogram (µg).

Dagsdosis

 Forebygge mangler   Langtidsprofylakse  Støttebehandling   Som medicin 
 125 µg  200 µg  200 µg  -800 µg
 Børn: 15 µg  20 µg  20 µg  -30 µg

Tilskud tilrådes

 • Alle, specielt de der lever af færdigretter, folk med dårlige kostvaner, rygere, gravide og vegetarer.
 • En dansk befolkningsundersøgelse (Glostrupundersøgelsen), har i mere end 10 år fulgt en stor gruppe mennesker, for at belyse forekomsten af hjerte-karsygdomme. Den bekræfter erfaringer fra Finland: Høj selenkoncentration i blodet ser ud til at være den vigtigste faktor i forebyggelsen af hjerte-karsygdomme. Dette har en særlig betydning for os i nord. Jordbunden i Skandinavien er så selenfattig, at et påbud om tilsætning til kunstgødning, forlængst burde være trådt i kraft. I ventetiden bør vi alle tage tilskud, for at udnytte den sundhedsværdi der ligger i selen. Befolkningen i lande (fx. Norge) med kornimport fra selenrige områder (fx. USA), har højere koncentrationer af selen i blodet.

Som medicin

 • Selen reducerer optagelsen af tungmetaller fx. kviksølv, og gør dem lettere for organismen at udskille.
 • Som støttebehandling ved de over 100 sygdomme, der i dag sættes i forbindelse med frie radikaler og forharskningsprocesser: forkalkning, kræft, forhøjet blodtryk, ledegigt, bindevævssygdomme, astma, allergi og mange andre.
 • Keshans sygdom var en dødelige hjertelidelse, der nu er udryddet. Den er opkaldt efter en provins i Kina, hvor jordbunden var ekstremt fattig på selen.

Overdosering

Ekstremt høje doser (over 5000 µg) taget over en længere periode, kan medføre hårtab, deforme fingernegle, diare, kvalme, metalsmag, hvidløgsagtig ånde og irritabilitet. Nogle forskere fraråder dagsdoser over 1000 µg. Uorganisk selen optages dårligt.

Husk

 • I Skandinavien ligger selenkoncentrationen i fuldblod på ca. 100 µg/l. Den beskyttende effekt af det selenholdige enzym GPx (glutathion-peroxidase) afhænger af mætningsgraden med selen. Derfor mener flere selenforskere, at niveauet snarere burde ligge på 200-300 µg/l. Andre er usikre på hvad disse iagttagelsers betyder for mennesker.
 • Siden 1985 har man i Finland anvendt kunstgødning tilsat selen.
 • Selen er en antioxidant som bør indtages sammen med de andre af slagsen, vitamin E, -C og beta-caroten. Sammen er de mere effektive end hver for sig, og risiko for overdosering er mindre.
 • Gennemsnitskosten indeholder ca. halvdelen af det nødvendige mindstebehov.
 • Dyrlæger har forlængst taget disse opdagelser i anvendelse. Foder beriget med selen har eksisteret i mange år, og skånet besætninger for muskel- og hjertesygdomme med dødelig udgang.

Fra klinikken

Der er ikke kun i statistikker, at lave selenværdier optræder som risikofaktorer for kroniske sygdomme som kræft, forkalkning, gigt og nedslidning. Det kan bekræftes gennem årelang erfaring med de såkaldte fuldblodanalyser. Høj koncentration af selen ses sjælden hos disse patienter.

Findes i

kød, indmad (lever, nyre), fisk, skaldyr, nødder, ølgær, hele hvedekorn fra selenrig jordbund og krydderier.

Litteratur:

Benton D, Cook R. The impact of selenium supplementation on mood. Biol Psychiatry 29:1092-98, 1991.

Bruce A et al. The effect of selenium and vitamin E on glutathione peroxidase levels and subjective symptoms in patients with arthrosis and rheumatoid arthritis, in Proc N Z Workshop on Trace Elements in N Z. Dunedin, U. of Otago; 92, 1981.

Chen X, Xiaoshu, Chen X et al. Selenium in biology and medicine. New York: AVI/Van Nostrand Reinhold. p 589-607, 1987.

Clark LC. The epidemiology of selenium and cancer. Fed Proc 1985; 44: 2584-2589.

Clark L, Combs GF Jr, Turnbull BW et al. Effects of selenium supplementation for cancer prevention in patients with carcinoma of the skin. JAMA 1996.

Constans J, Pellegrin JL, Sergeant C, et al. Serum selenium predicts outcome in HIV infection. J AIDS Human Retrovirol 10:392, 1995.

Delmas-Beauvieux M-C, Peuchant E, Couchouron A, et al. The enzymatic antioxidant system in blood and glutathione status in human immunodeficiency virus (HIV)-infected patients: Effects of supplementation with selenium or carotene. Am J Clin Nutr 64:101-7, 1996.

Fletcher MP, Gershwin ME, Keen CL et al. Trace element deficiences and immune responsiveness in humans and animal models. In: Chandra RK, ed. Nutrition and immunology. New York: Alan R, Liss. p 215-239, 1988.

Gebre-Medhin M et al. Selenium supplementation in X-linked muscular dystrophy. Effects on erythrocyte and serum selenium and on erythrocyte glutathione peroxidase activity. Acta Paediatr Scand 74;6:886-90, 1985.

Glover JR. Proceedings of the symposium on selenium-tellurium environments. Pittsburgh: Industrial Health Foundation p 279-292, 1976.

Hinks LJ, Inwards KD, Lloyd B, Clayton BE. Body content of selenium in coeliac disease. Br Med J Clin Res 288:1862-3, 1984.

Jackson ML. Selenium. Present status and perspectives in biology and medicine. Clifton, NJ: Humana Press. p 13-21, 1988.

James S et al. Effekter av selenvitamin E-behandling till kvinnor med lång variga arbetsrelaterade nack-och skuldersmärtor. En dubbelblindstudie. Läkaresällskapets Riksstämma, 1985.

Jameson S et al. Pain relief and selenium balance in patients with connective tissue disease and osteoarthrosis: A double-blind selenium tocopherol supplementation study. Nutr Res Suppl 1: 391-7, 1985.

Juhlin L et al. Blood glutathione-peroxidase levels in skin diseases: Effect of selenium and vitamin E treatment. Acta Derm Venereal (Stockh) 62; 3: 211-214, 1982.

Karakucuk S et al. Selenium concentrations in serum, lens and aqueous humor of patients with senile cataract. Acta Ophthalmol Scand 73:323-32, 1995.

Kok FJ et al. Decreased selenium levels in acute myocardial infarction. JAMA 261;8:1161-4, 1989.

Korpela H et al. Effect of selenium supplementation after acute myocardial infarction. Res Commun Chem Pathol Pharmacol 65:249-52, 1989.

Kose K et al. Plasma selenium levels in rheumatoid arthritis. Biol Trace Elem Res 53: 51-6, 1996.

L'Abbe M, Fischer W, Trick K et al. Dietary Se and tumor glutathione peroxidase and superoxide dismutase activities. J Nutr Biochem 2: 430-436, 1991.

Levander OA. A global review of human selenium nutrition. Ann Rev Nutr 7: 227-250, 1987.

Levander OA. Trace substances in environmental health - 23. Springfield: University of Missouri p 11-19, 1990.

Levander, OA, Burk, RF. Selenium. In. Present knowledge in nutrition. 7th edn. Washington, DC: Nutrition Foundation p 320-328, 1996.

Longnecker GF. Nutrition and cancer prevention: investigating the role of micronutrients. New York: Marcel Dekker. p 389-420, 1989.

Macpherson A, Scott R, Yates R. The Effect of Selenium Supplementation in Sub-Fertile Males. (Abstract), 8th International Conference on Trace Element Metabolism in Man and Animals, 1993.

Moore JA et al. Selenium concentrations in plasma of patients with arteriographically defined coronary atherosclerosis. Clin Chem 30:1171, 1984

Munthe E, Aaseth J. Treatment of Rheumatoid Arthritis with Selenium and Vitamin E. Scan J of Rheumatol 53 (suppl.): 103, 1984.

Oster O et al. The serum selenium concentration of patients with acute myocardial infarction. Ann Clin Res 18;1:36-42, 1986.

Overad K, Thorling EB, Bjerring P, Ebbesen P. Selenium inhibits W-light-induced skin caronogenesis in hairless mice. Cancer Lett 27: 163-170, 1985.

Peretz A, Nève J, Famaey J. Selenium in rheumatic diseases. Semin Arthritis Rheum 20: 305-16, 1991.

Peretz A, Nève J, Duchateau J, Famaey JP. Adjuvant treatment of recent onset rheumatoid arthritis by selenium supplementation: Preliminary observations. Br J Rheumatol 31: 281-6, 1992.

Robinson MF et al. Effect of daily supplements of selenium on patients with muscular complaints in Otago and Canterbury. N Z Med J 93:289-292, 1981.

Salonen JT et al. Association between cardiovascular death and myocardial infarction and serum selenium in a matched-pair longitudinal study. Lancet ii:175-9, 1982.

Salonen JT, Alfthan G, Huttunen JK, Puska P. Association between serum selenium and the risk of cancer. Am J Epidem 120: 342-349, 1984.

Salonen JT et al. Interactions of serum copper, selenium, and low density lipoprotein cholesterol in atherogenesis. Br Med J 302:756-60, 1991.

Schrauzer GN, Sacher J. Selenium in the maintenance and Therapy of HIV-infected patients. Chem Biol Interact 91:199-205, 1994.

Shamberger RJ, Frost DV. rossible protective effect of selenium against human cancer. Can Med Assoc J 100: 682, 1969.

Shamberger RJ. Biochemistry of selenium. New York: Plenum. 1983.

Sklodowska M, Wasowicz W, Gromnadzinska J, et al. Selenium and vitamin E concentrations in plasma and erythrocytes of angina pectoris patients. Trace Elem Med 8:113-17, 1991.

Stead NW et al. Selenium Se balance in the dependent elderly. Am J Clin Nutr 39:677, 1984.

Stone WL et al. Effects of dietary selenium and vitamin E on plasma lipoprotein cholesterol levels in male rats. Ann Nutr Metab 30:94-103, 1986.

Suadicani P, Hein H, Gyntelberg F. Serum selenium concentration and risk of ischaemic heart disease in an prospective cohort study of 3000 males. Atherosclerosis 96:33-42, 1992.

Sunde RA. Molecular biology of selenoproteins. Ann Rev Nutr 10: 451-474, 1990.

Sword J, Pope A, Hoekstra W. Endotoxin and lipid peroxidation in vitro in selenium- and vitamin E-deficient and -adequate rat tissues. J Nutr 121: 258-264, 1991.

Tarp U et al. Low selenium level in severe rheumatoid arthritis. Scand J Rheumatol 14: 97, 1985.

Tarp U et al. Selenium Treatment in Rheumatoid Arthritis. Scandinavian J of Rheumatol 14: 364-8, 1985.

Vanderpas JB, Contempre B, Duale NL et al. Iodine and selenium deficiency associated with cretinism in northern Zaire. Am J Clin Nutr 52: 1087-1094, 1990.

Van Rij AM et al. Selenium deficiency in total parenteral nutrition. Am J Clin Nutr 32:2076-85, 1979.

Virtamo J et al. Serum selenium and the risk of coronary heart disease and stroke. Am J Epidemiol 122:276-82, 1985.

Winnefeld K, Dawczynski H, Schirrmeister W et al. Selenium in serum and whole blood in patients with surgical interventions. Biological Trace Element Res 50: 149-155, 1995.

Wright JV, Ogle DJ, Hoare L. Improvement of vision in macular degeneration associated with intravenous zinc and selenium therapy: two cases. J Nutr Med 1:133-8, 1990.

Yang GQ Wang SZ, Ahou RH, Sun SZ. Endemic selenium intoxication of humans in China. Am J Clin Nutr 37: 872-881, 1983.

Yu SY et al. Chemoprevention trial of human hepatitis with selenium supplementation in China. Biol Trace Elem Res 21; 1-2:15-22, 1989.

Zazzo JF, Chalas J, Lafont A, et al. Is nonobstructive cardiomyopathy in AIDS a selenium deficiency-related disease? Letter. JPEN J Parenter Enteral Nutr 12; (5):537-8, 1988.

Zielonka E et al. Sulfur and selenium levels in the blood of patients with rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis. Reumatologia 20; 3-4: 217-20, 1982.

Örndahl G et al. Myotonic dystrophy and selenium. Acta Med Scand 211:493-9, 1982.

Örndahl G et al. Selenium therapy of myotonic dystrophy. Acta Med Scand 213;3:237-9, 1983.

Örndahl G et al. Myotonic dystrophy treated with selenium and vitamin E. Acta Med Scand 219:409-44, 1986.


Til toppen af siden Udviklet af Altero Webdesign i samarbejde med IT-Profil. Vedligeholdes med ADcms