Sitemap - oversigt over sider Sitemap
Føj til foretrukne Føj til foretrukne
Udskriv denne side Udskriv

 
 

KADMIUM (Cd)

Vidste du at

 • Kadmium er et giftigt tungmetal, som tilføres kroppen i mængder på ca. 20-40 µg/dag? Det er under WHO's anførte maksimumsgrænse på 57-71 µg/dag.
 • I stærkt forurenede områder i Japan, er den daglige belastning på over 200 µg/dag.
 • 5% af kostens kadmium bliver optaget, men jo mindre kosten indeholder af jern, zink og kobber, jo større er optagelsen af kadmium. Hovedparten udskilles af tarmen. En lille del udskilles af nyrerne.
 • Den største ophobning ses i organer som lever og nyre. Menneskefostre har ingen kadmium i nyrerne. Kadmium i organismen opfattes som forurening.
 • Urinkoncentrationen er et godt mål for kroppens indhold.

Virkning

 • Kadmium virker kræftfremkaldende i dyreforsøg, skader nyrerne (æggehvide i urinen), øge afkalkningen af knoglerne, hæmmer væksten, skader befrugtningsevnen, forhøjer blodtryk- og kolesterolniveau og giver forsterskade.
 • Zinkmangel synes at forstærke skaderne ved kadmiumforgiftning. En lav zink/kadmium kvotient i nyrerne og i kosten, øger risikoen for højt blodtryk.
 • Kroppen neutraliserer hovedparten af det skadelige kadmium, ved hjælp af et specielt æggehvidestof (metallothionein). Der er dog begrænset kapacitet, og kun plads til en beskeden mængde.

Forgiftning

 • Ved tobaksrygning sker der mindst en fordobling af kadmiumbelastningen, afhængig af tobaksforbruget, organismens modstandskraft og genetiske forhold.
 • En 50 årig ikkeryger indeholder ca. 15 mg kadmium. En tilsvarende ryger indeholder 2-3 gange så meget.
 • Et væsentligt højere indhold ses hos en lille gruppe rygerne, der i sit genetiske apparat (arveegenskaberne) mangler forsvar mod tobakkens skadelige stoffer. De risikerer skader og kræft i en relativt ung alder, selv med et beskedent forbrug.
 • Kadmiumkoncentrationen i helblod hos ikkerygere ligger i størrelsesorden 0,2 - 0,5 µg/l, og hos rygere 0,8-4,0 µg/l.
 • Forgiftningssymptomer: hovedpine, svækket nyrefunktion, sprøde knogler, leverbelastning, blodmangel, dårlig lungefunktion og skadet formeringsevne. Efter indånding: irritation i øjnene, svimmelhed, hovedpine, hoste og lungebetændelse.
 • Som en maskeret sabotør, kan kadmium blande sig i kemiske processer og fortrænge calcium, jern og zink. Mangel på disse mineraler forstærker derfor kadmiums skadelige virkning.

Husk

 • Når kadmium er kommet ind i organismen, ophobes det i lever og nyre, men også i andre væv som fx. knogler og tænder.
 • Det er meget svært at komme af med dette tungmetal, når det først er kommet ind i organismen. Halveringstiden for det kadmium der sidder i nyrerne er 18-30 år!
 • Hos unge kvinder med brystkræft, er der i flere tilfælde konstateret meget høje koncentrationer af kadmium som eneste abnorme fund.

Fra klinikken

38-årig kvinde med nyopdaget brystkræft, havde det så godt, at hun troede sygehuset havde stillet en forkert diagnose. Laboratorietallene var fine, med en undtagelse: et meget højt indhold af kadmium i blodet, der svarede til et cigaretforbrug på 40-50 dagligt. Hun røg "kun" 20, hvorfor vi fik mistanke om medfødt overfølsomhed for tobakkens skadelige stoffer. Det blev bekræftet ved en speciel blodanalyse på Roskilde universitetscenter (prof. Jørgen Clausen). Desværre kunne hun ikke undvære tobakken, men hendes børn kunne lægge cigaretterne før det blev for sent. Disse opdagelser er af nyere dato. Vi ved ikke hvor mange der lider af denne overfølsomhed for tobak.

Findes i

Kadmiumforurening kan komme fra smelteværker, batteri- og kunstgødningsindustrien. Kadmium frigives ved forbrænding af benzin, olie, plastik, maling bildæk og tobak.


Til toppen af siden Udviklet af Altero Webdesign i samarbejde med IT-Profil. Vedligeholdes med ADcms